donderdag 20 juli 2017, 11:00

Lezing over Watersnoodramp

DE HEEN – Menigeen zal de watersnoodramp in 1953 nog stevig in het geheugen liggen. Maar er zijn tal van lezers die weinig tot niets van deze ramp afweten. Zij – en alle andere belangstellenden – kunnen hun kennis aanvullen tijdens de lezing die oud-commando Willem Scheringa over dit onderwerp houdt.

Dit gebeurt op woensdagmiddag 26 juli vanaf 14:00 uur. Plaats van handeling is Dorpshuis De Stelle in de Dorpsstraat. Toegang is geheel gratis.

Uit de Steenbergse Courant