Afbeelding
maandag 11 september 2017, 11:00

Buitengewoon dienstplichtige gezocht

STEENBERGEN – Mevrouw Fien Kasper uit Steenbergen ging twee jaar geleden op bezoek in Dinteloord en vond bij het uitstappen uit haar auto een vergeeld document uit 1947. Ze nam het mee naar huis, legde het in de kast en vergat het vervolgens compleet. Bij een grote schoonmaak werd ook de kast onderhanden genomen en zo kwam het document weer boven water. Haar speurtocht naar de rechtmatige eigenaar begon.

Helaas kon de burgerlijke stand van de gemeente Steenbergen geen uitsluitsel geven. Het document – op 14 juni 1947 door burgemeester L. de Gouw uitgegeven – staat op naam van ‘den heer C. van der Zanden’ en heeft het volgnummer 1161/800.

 “In het register kwamen twee namen C. van der Zanden voor, maar die personen blijken al heel lang geleden overleden te zijn”, vertelt Fien Kasper aan de redactie van Steenbergse Courant en KijkopSteenbergen.nl. Ze hoopt nu dat de verliezer van het document – wellicht ook de eigenaar – dit bericht leest en zich meldt.

Dat kan via de redactie: redactie@steenbergsecourant.nl of telefoon (0167) 56 59 30.

Kennisgeving

Op het document brengt de betreffende burgemeester ‘te uwer kennis’ dat C. van der Zanden ‘bestemd is tot buitengewoon dienstplichtige van de lichting 1947’ en dat hij bij de landmacht wordt ingelijfd. De ontvanger van het document had mazzel. Hij zou als buitengewoon dienstplichtige slechts worden opgeroepen ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden.

Of de politionele acties in het voormalig Nederlands-Indië – dat zich in die jaren tot de republiek Indonesië – had uitgeroepen tot een dergelijke buitengewoner omstandigheid werd gerekend en inwoner C. van der Zande zich alsnog moest melden is niet bekend. De Politionele Actie eerste Politionele Actie was in juli 1947.

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant