dinsdag 23 januari 2018, 18:58

Motie voor aanleg westelijke rondweg bij Steenbergen

STEENBERGEN – In de gemeenteraadsvergadering van aanstaande donderdagavond komen D66, Volkspartij, StAn, VVD, PvdA en CDA met een motie die het college van burgemeester en wethouders opdraagt om voor de begroting van 2019 met een voorstel naar de raad te komen voor de aanleg van een rondweg ten westen van Steenbergen.

De betreffende partijen vertegenwoordigen 13 van de 19 zetels in de raad, dus dat de motie wanneer deze in stemming komt wordt aangenomen mag worden verwacht.

De indieners van de motie geven aan dat de herinrichting van de Burgemeester Van Loonstraat voor problemen zorgt. De omwonenden ondervinden ernstige overlast, fietsers mijden de straat vanwege gevaar van onveiligheid, de straat krijgt 6400 voertuigen per dag te verwerken en is ingericht voor een belasting van maximaal 4000 voertuigen en zwaar vracht- en landbouwverkeer kan elkaar en overig verkeer amper passeren. Dit zorgt voor een onveilige verkeerssituatie. De straat kan niet worden verbreed. Wanneer er een rondweg komt is het probleem volgens de indieners van de motie opgelost. Een verlenging van de Molenweg via een westelijke rondweg is de meest ideale vorm, aldus de zes raadspartijen.

“Echt grote onzin”

Gewoon Lokaal en de nieuwe partij Sociaal Steenbergen hebben zich niet aangesloten bij de indieners van de motie.

Fractievoorzitter Wilma Baarmans van Gewoon Lokaal is hier duidelijk over. “Het is echt grote onzin. Het gaat hier om een investering van 8 miljoen, waar wij voldoende tegenargumenten voor hebben. Het kentekenonderzoek dat is gedaan wijst uit dat er maar 6% doorgaand verkeer is. Het overige verkeer is verkeer uit de plaats of bestemmingsverkeer. Ook de werkgroep zegt zelf dat de optie van een rondweg weinig realistisch is. Daarnaast weer je passanten uit de plaats en dat is nadelig voor het Stadshart. Er zijn voorbeelden in de regio die dit aantonen, Oudenbosch is er daar één van. Er wordt nu een onderzoek gedaan naar een alternatief voor het landbouwverkeer en er komt een onderzoek naar het ontsluiten van wijk Noord via Dinteloordseweg. Daarnaast komt er een verkeerscirculatie onderzoek en wordt gekeken naar het kruispunt fabrieksdijk – Westdam – Kromme Elleboog. En ook als de Markt wordt opengesteld voor verkeer, heeft dat zijn invloed. Laten we nu eerst eens alle onderzoeken afwachten en dan verder kijken wat er gedaan moet worden”.

‘Niet tegen, maar eerst breed onderzoek’

Willem van den Berge van Sociaal Steenbergen is niet tegen de aanleg van een rondweg. Hij vindt dat de situatie in de Burgemeester Van Loonstraat een onveilige is, waar wat aan gedaan moet worden. “Maar laten we nu eerst het verkeerscirculatieonderzoek uitvoeren. Daarin moet overigens ook de situatie in Dinteloord worden meegenomen. Hier dendert het zware verkeer door het winkelcentrum. Een onderzoek in beide kernen geeft een samenhangend beeld. Vervolgens dient de financiering te worden geregeld. Steenbergen is een rijke gemeente dus dat is het probleem niet. Maar er dient wel verstandig te worden geïnvesteerd. Ik heb de initiatiefnemers van de motie laten weten dat ik er niet tegen ben. De tekst van de motie zal nog worden aangepast. Als dat op de juiste manier gebeurt, ondersteunen wij hem”.

Tweede motie

Er komt ook een tweede motie van voornoemde zes partijen. Daarin wordt het college opgedragen om “voor de perspectiefnota van 2019 met een voorstel naar de raad te komen waarin de onderzoeksvraag besloten wordt voor een herijkt verkeerscirculatieplan rond of voor de kern Steenbergen en kern Dinteloord”.

Door Peter Vermeulen ©Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant