donderdag 15 februari 2018, 06:00

D66 komt met motie tegen aardgas

STEENBERGEN – De lokale partij D66 dient in de raadsvergadering van 22 februari een motie in waarin het college van b en w wordt verzocht om aardgasvrij bouwen als randvoorwaarde op te nemen bij gemeentelijke grondverkoop. Dit vooruitlopend op een wet waarin is vastgelegd dat er in principe geen gasaansluiting bij de bouw van panden wordt gerealiseerd, tenzij er zwaarwegende redenen van algemeen belang zijn.

Wanneer er sprake is van grondverkoop door andere partijen dan de gemeente zelf, dan wil D66 dat het college met de verkoper het gesprek aangaat over gasvrij bouwen. En ook wil de partij dat het college in overleg gaat met het netwerkbedrijf om te weten of er plannen zijn waarbij de genoemde zwaarwegende redenen gelden. Als dat het geval is dan zou de raad hierover moeten worden geïnformeerd, aldus de motie.

Uit de Steenbergse Courant