vrijdag 23 februari 2018, 16:45

Finch-woningen in Buiten de Veste

STEENBERGEN – Gisteravond tijdens de laatste vergadering van deze raadsperiode werd het bestemmingsplan Buiten de Veste 2018 vastgesteld. Vanzelf ging dit echter niet. De fracties van de Volkspartij, Steenbergen Anders  en de PvdA dienden een motie in om de bouw van twintig Finch-woningen die opgenomen zijn in het plan tegen te houden. Het leverde een verhit debat op. Uiteindelijk werd de motie verworpen maar het plan toch met unanieme stemmen aangenomen.

De Finch-woning is een woonmodule die in de categorie ‘tiny houses’ valt. Woningen met een gemiddeld vloeroppervlak van maximaal veertig vierkante meter. Ze zijn opgetrokken uit gecertificeerd hout en dankzij toepassing van moderne technieken energiezuinig en onderhoudsarm. Dankzij de lage (huur)prijs zijn zij aantrekkelijk voor mensen met een kleine beurs of een- of tweepersoonshuishoudens die bewust voor kiezen klein wonen.

Achterhaald

Dat de Volkspartij tegen de Finch-woningen is, was nagenoeg bekend. Deze bezwaren stammen deels nog uit de tijd dat de vluchtelingenproblematiek op haar hoogtepunt was en er landelijk extra inzet gepleegd moet worden voor de huisvesting van statushouders. Een deel van de (toen nog veertig) geplande Finch-woningen in Buiten de Veste was bestemd voor de huisvesting van deze mensen. Inmiddels is dit echter achterhaald. De vluchtelingenstroom is tot stilstand gekomen en Steenbergen ligt op koers voor wat betreft de verplichte huisvesting van statushouders. De behoefte aan kleinschalige, klimaat neutrale woningen blijft echter bestaan.

Ondermaatse kwaliteit

Bij het indienen van de motie gisteravond bracht de Volkspartij een nieuw argument te berde. Volgens de partij is de kwaliteit van de houten woningen namelijk ondermaats en niet passend bij het niveau dat de gemeente Steenbergen voorstaat. Een bewering die de Volkspartij op fikse kritiek van de niet-indieners van de motie kwam te staan.  

Ommekeer

Waar de stellingname van de Volkspartij niet verrassend was, gold het tegenovergestelde voor de steun die de PvdA aan de motie gaf. In het verleden maakte deze partij zich juist sterk voor deze vorm van betaalbare sociale huurwoningen. Volgens woordvoerder Bart Mees heeft de ommekeer te maken met het feit dat mensen die de Finch-woningen solo betrekken en vervolgens een relatie en kinderen krijgen niet in deze woning kunnen blijven wonen. Ook dit argument kon de tegenstander geenszins overtuigen.

Geen zienswijze

Zowel de VVD als Gewoon Lokaal!, CDA, D66 en Lijst Sociaal Steenbergen zijn van mening dat de houten woningen juist een kwalitatieve meerwaarde leveren aan de woningvoorraad, zowel voor mensen met een kleine beurs als voor inwoners die vanuit overtuiging een minimalistische levenswijze aanhangen.

Door de toekomstig omwonenden van de Finch-woningen in Buiten de Veste is overigens geen zienswijze op het plan ingediend.

Lees meer in de Steenbergse Courant van vrijdag 2 maart.

Tekst: Dasja Abresch©KijkopSteenbergen

Uit de Steenbergse Courant