donderdag 8 maart 2018, 15:15

VVD stelt in open brief Steenbergen in Beeld stevig aan de kaak

STEENBERGEN – De VVD is van mening dat de verkiezingscampagne van de nieuwe lokale partij Steenbergen in Beeld “schade toebrengt aan de democratie en de gemeenschap”. Dit stelt de partij in een open brief aan alle inwoners van de gemeente Steenbergen. De brief is ondertekend door het campagneteam van de VVD en voorzitter van de VVD Scheldebrug waaronder de afdelingen van Steenbergen, Tholen en Bergen op Zoom vallen.

In haar brief schrijft de VVD “groot voorstander van discussie op het scherpst van de snede te zijn.” “Daardoor wordt bereikt dat de kiezer in het stemhokje een verantwoorde keuze kan maken.  Voorwaarde is wel dat die discussie met toetsbare feiten wordt gevoerd en niet met verdachtmakingen en het “slopen” van andere mensen. Gebeurt dat niet, dan wordt de kiezer een slechte dienst bewezen.”

Afstand

Juist om die reden is door de VVD besloten publiekelijk afstand te nemen van de acties van Steenbergen in Beeld die dit jaar voor het eerst meedoet aan de Gemeenteraadsverkiezingen. De lijst telt zes namen. Lijsttrekker is Steenbergenaar Paul van Nieuwenhuyzen. Verder staan diens plaatsgenoten Peter, Esmee en Sherda de Koning, de Heense Sacha Smit en Jan Huijsmans uit Dinteloord op de lijst.

Leugenachtig

De campagne van deze partij speelt zich voornamelijk af via social media en het YouTube-kanaal N257tv/Steenbergen in Beeld van vlogger Vladimir Hornicek. De wijze waarop dit gebeurt tergt de VVD dusdanig dat besloten werd een open brief te schrijven.

“De voorzitter en enkele kandidaten van Steenbergen in Beeld voeren nauwelijks discussie over politieke en voor de inwoners relevante onderwerpen,” aldus het campagneteam en voorzitter. “Op de sociale media en via hun “huisvlogger” beperken hun uitingen zich helaas nagenoeg tot het belasteren, beledigen en “zwart maken” van leden van andere partijen en ambtenaren. Deze uitingen zijn suggestief, infaam en leugenachtig. Ook grijpen ze vaak in op de persoonlijke levenssfeer. Dit kan mensen ernstig beschadigen. Daarom nemen wij publiekelijk en met kracht afstand van deze schandelijke praktijken; ze brengen schade toe aan onze democratie en derhalve aan onze gemeenschap.”

Neutrale positie

Burgemeester  Ruud van den Belt laat desgevraagd bij monde van strategisch communicatieadviseur Angelique Harbers weten dat hij “begrip heeft voor de gevoelens die leven bij het campagneteam van de VVD. “De burgemeester is er van meerdere kanten op gewezen dat er een partij is die niet altijd even inhoudelijk bezig is met campagne voeren maar in sommige gevallen op de man speelt. De burgemeester wil echter zijn neutrale positie boven de partijen aanhouden en kan zich daarom niet bemoeien met de manier waarop campagne gevoerd wordt. Hij is er voorstander van dat campagne plaatsvindt op een respectvolle manier.“

Uit de Steenbergse Courant