zaterdag 7 april 2018, 12:30

Huisvesters, huurders en gemeente samen voor beter wonen in Steenbergen

STEENBERGEN - Meer begrip voor elkaars standpunten, duidelijke afspraken en een gedeelde verantwoordelijkheid voor de uitvoering daarvan. Woningcorporaties, huurdersbelangenorganisaties en de gemeenten zijn het erover eens dat de invoering van de Jaarschijf van toegevoegde waarde is gebleken. Gistermorgen ondertekenden vertegenwoordigers van de drie partijen de Jaarschijf 2018 en bevestigden zij de samenwerking met een welgemeende handdruk. Want hoewel de partijen elkaar regelmatig van stevige kritiek en repliek dienen, lijdt de onderlinge verstandhouding daar niet onder. “Hard op de inhoud, zacht op de relatie,” aldus Ruud van den Boom, bestuurder bij Woonkwartier.

In de gemeente Steenbergen zijn de woningcorporaties Woonkwartier en Stadlander verantwoordelijk voor sociale huisvesting. De huurdersvereniging Dinteloord en huurdersbelangenverenigingen Steeds Rianter Wonen houden hen daarbij scherp. De gemeente Steenbergen is de derde partij die de Jaarschijf mede ondertekent.

Beter inzicht

“Toen de Jaarschijf werd ingevoerd dachten we dat ons heel wat te wachten stond,” blikt Bert van Beers, voorzitter van huurdersbelangenvereniging Steeds Rianter Wonen, terug. “Het is ons alles meegevallen. We hebben nu veel beter inzicht in hoe zaken werken en dat komt de kwaliteit van onze inbreng ook ten goede.” Dat betekent overigens niet dat corporatie en belangenvereniging het altijd met elkaar eens zijn. “Helemaal niet. Soms staan onze meningen haaks op elkaar. We kunnen echter wel alles tegen elkaar zeggen. Dat betekent niet dat we het ook altijd eens worden.”

Bouwen

In de jaarplanning, die sinds 2017 wettelijk verplicht is, worden afspraken vastgelegd over tal van onderwerpen aangaande sociale huisvesting. Over beschikbaarheid bijvoorbeeld. In 2018 wil Woonkwartier vijf woningen bouwen in Dinteloord terwijl Stadlander twintig appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens in Buiten de Veste in Steenbergen op de rol heeft staan.

Oren en ogen

Maar ook afspraken over betaalbaarheid, kwaliteit, duurzaamheid, sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg zijn terug te vinden in de Jaarschijf. Met name de sociale onderwerpen vormen een grote uitdaging voor alle drie de partijen. “Tegenwoordig worden mensen geacht steeds langer zelfstandig te wonen terwijl iedereen in hun omgeving vaak weet dat dat niet zonder hulp kan,” geeft Ruud van den Boom een toelichting. “Dat kan tot minder gewenst woongedrag leiden. Hoe we met deze ontwikkeling om moeten gaan, staat nog in de kinderschoenen.”
Volgens René Visser van huurdersvereniging Dinteloord kan juist de belangenorganisatie daar een sleutelrol in spelen. “De huurders wonen in de straten waar dit soort problemen zich voordoen. Zij zijn de oren en ogen van de wijken.”

Escalatie voorkomen

Ton Ringersma, bestuurder bij Stadlander, meent dat het werken met de Jaarschijf past bij de wijze waarop de moderne samenleving vorm krijgt. “Er komt vanuit de gedachte van overheidsparticipatie steeds meer verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving terecht bij de burgers. We willen gelijkwaardige partners zijn die met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen die wij maatschappelijk delen.”
Het voorkomen van huurachterstanden is daar voor de bestuurder een voorbeeld van. “De economie trekt aan, maar anderzijds wordt het gat tussen mensen die wel en niets iets kunnen steeds groter. Dat moeten we niet alleen aan de achterkant repareren, maar daar moeten we juist aan de voorkant iets mee doen. Door escalatie te voorkomen maak je het beter voor iedereen.”

Kronkel

Als bijzondere toevoeging aan de Jaarschijf noemt Van den Boom de afspraak dat zowel Woonkwartier als Stadlander woningen beschikbaar houden voor de huisvesting van statushouders ook al is dit wettelijk niet langer verplicht. “De gemeenten hebben die plicht echter nog wel. Dat is een rare kronkel in de wet die wij lokaal in ieder geval recht trekken.”

V.l.n.r.: Ruud van den Boom (Woonkwartier), wethouder Petra Lepolder, Ton Ringersma (Stadlander), Bert van Beers (huurdersbelangenvereniging Steeds Rianter Wonen), René en Petra Visser (huurdersvereniging Dinteloord).

Door: Dasja Abresch

Uit de Steenbergse Courant