woensdag 11 april 2018, 13:15

College stelt gemeenteraad voor om te kiezen voor SLOS als zendgemachtigde

STEENBERGEN – Nadat pogingen om Stichting Lokale Omroep Steenbergen en Stichting ZuidwestTV te laten samengaan mislukten, handhaafden beide omroepen hun aanvraag om te worden aangewezen als lokale publieke media instelling. Het college komt uiteindelijk na een zorgvuldige afweging met het voorstel naar de gemeenteraad om te kiezen voor de SLOS.

Het is nu aan de gemeenteraad om aan te geven of ze in dit voorstel meegaan. Wanneer dat gebeurt, wordt dit gemeld aan het Commissariaat voor de Media. Die neemt vervolgens een definitief besluit en verleent een zendmachtiging voor de komende vijf jaar.

Het college geeft aan dat ze heeft getracht om beide stichtingen te bewegen om samen te gaan. Eind vorig jaar zijn hier gesprekken over opgestart en vervolgens heeft SLOS aangegeven dat ze als zelfstandige omroep wil samenwerken met Zuidwest, maar niet wil fuseren. Zuidwest op haar beurt ziet samengaan als enige optie om toekomstbestendig te zijn.

Criteria en scoretabel

Het college heeft criteria opgesteld en een scoretabel. De criteria zijn gestuurd naar beide omroepstichtingen met het verzoek om hierop aanvullende informatie te leveren. Daarbij is aangegeven dat er op drie hoofdpunten beoordeeld zou worden: productaanbod, kwaliteit en efficiency ten aanzien van exploitatie. Ook is bekeken in hoeverre inwoners worden gestimuleerd om meet de doen in de samenleving en in hoeverre de omroepen samenwerken met (maatschappelijke) organisaties, bedrijven en andere mediapartners. Daarnaast of er een voor de gemeente representatief programma beleidsbepalend orgaan is.

Beoordelingscommissie: SLOS scoort het hoogst

Vervolgens werd een beoordelingscommissie samengesteld om de aanvragen van beide stichtingen te beoordelen. Dit gebeurde aan de hand van de criteria en de scoretabel.

De uitkomst was positief voor de SLOS. Deze scoorde het hoogst op onderdelen als goede spreiding over doelgroepen en eigen programma’s met en voor de inwoners. Ook doordat de SLOS heeft bewezen een efficiënte exploitatie te realiseren en dat ze een goede vertegenwoordiging heeft met leden uit de gemeente Steenbergen. De eindscore kwam volgens de beoordelaars uit op 710 punten voor de SLOS en 570 punten voor Zuidwest. Laatstgenoemde scoorde hoger op het onderdeel kwaliteit, doordat er enkele vaste medewerkers in dienst zijn, terwijl de SLOS volledig bestaat uit vrijwilligers. Ook beschikt Zuidwest over ruimere middelen dan de SLOS.

De gemeenteraad beslist uiterlijk op 31 mei over het voorstel van b en w. De definitieve aanwijzing door het commissariaat van de media wordt in september verwacht.

Uit de Steenbergse Courant