zondag 22 april 2018, 15:00

Bewoners Galgendijk Dinteloord bezorgd over werkzaamheden waterkant

DINTELOORD – “Hoe langer deze vertraging blijft voortduren, des te groter wordt de kans op schade aan onze percelen en huizen.” Jack Legierse, vertegenwoordiger van werkgroep bewoners Galgendijk, windt er geen doekjes om. Sinds de plannen voor het onderhoud aan het havenkanaal in Dinteloord op tafel kwamen, is niet alles vlekkeloos verlopen. Inmiddels is de communicatie met de gemeente goed, maar het trage proces baart de bewoners nog wel zorgen. Volgens Legierse is er al sprake van afkalving van hun percelen.

Het groot onderhoud aan het havenkanaal en de havenkom is vanaf het begin af aan een proces met hindernissen geweest. Tijdens de eerste fase van het project, aan de zijde van de Havenweg, bleek al snel dat de werkzaamheden duurder en intensiever bleken dan gedacht. De raad heeft gisteravond ingestemd met een extra bedrag van 440.000 euro om door te kunnen gaan met de opknapbeurt, maar daarmee zijn volgens Legierse de problemen niet opgelost. “De gemeente is wat mij betreft niet in de goede volgorde begonnen door als eerste te gaan baggeren. Daardoor is er afkalving aan de percelen ontstaan. Uit angst voor verzakking van de Havenweg heeft de gemeente ervoor gekozen daar als eerste de beschoeiing te vervangen. Met als gevolg dat wij als bewoners nog steeds zitten te wachten totdat ze aan onze kant gaan beginnen.”

Rommeltje

De kant van de Galgendijk is op dit moment een rommeltje. In de afgelopen dertig jaar hebben de meeste bewoners een eigen aanmeersteiger over de beschoeiing gebouwd om een boot te kunnen aanmeren. De bedoeling is nu dat al deze bouwwerken gesloopt worden, en dat er na het vernieuwen van de damwand door de bewoners gelijksoortige steigers neergezet gaan worden. Voor Jack Legierse ligt dat iets anders, aangezien hij als een van de weinige bewoners een degelijke steiger heeft met vergunning. Maar hij vreest hoe het met de andere bewoners zal gaan uitpakken en komt daarom voor ze op via de werkgroep. 

Extra kosten

“De gemeente mag dan graag zien dat het een mooi strak geheel wordt, het is de vraag of iedereen dat kan betalen. Alle bewoners krijgen twee aanmeerpalen van de gemeente waar ze rondom hun steiger met door hen aan te schaffen materialen zelf kunnen bouwen. Maar ik mag hopen dat de gemeente welwillend is en dat ze hun uiterste best doet om de extra kosten voor de bewoners verder zo laag mogelijk te houden. Want bij de bewoners die bijvoorbeeld een tweede steiger willen, zoals ze die nu ook hebben, zal de aannemer de extra palen moeten leveren en plaatsen. De bewoners hebben echter in tegenstelling tot de gemeente helaas geen onderhandelingspositie naar de aannemer”, zo legt Legierse uit.

Broedseizoen

Behalve het kostenplaatje van de nieuwe steigers, is er nog een andere hobbel in de weg die genomen moet worden. Op dit moment vindt er een ecoscan plaats door experts om te kijken of er geen bezwaren zijn op het gebied van flora en fauna om met de werkzaamheden te starten. Volgens een woordvoerder van de gemeente duurt dat ongeveer drie weken waarna er een advies zal worden gegeven. Legierse houdt zijn hart vast, aangezien door alle vertraging het broedseizoen inmiddels is gestart. Dat loopt tot half juli en zonder ontheffing kan er niet worden gebouwd vanwege de mogelijke verstoring van nestelende en broedende vogels. “Dat is natuurlijk erg vervelend, mede omdat de pleziervaart ondertussen weer op gang komt. We hebben geen keus dan verder af te wachten. Er is door een aantal bewoners al schade aan huizen en percelen gemeld. Hopelijk pakt de gemeente nu door, zodat de schade beperkt blijft.”

Foto: Jack Legierse, vertegenwoordiger van de werkgroep bewoners Galgendijk, heeft een steiger met vergunning. Voor de meeste bewoners geldt dat zij hun bestaande bouwwerk zullen moeten vervangen. Wanneer daarmee gestart kan worden is momenteel nog onduidelijk.

Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant

Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant