vrijdag 6 juli 2018, 09:00

Uitvoeringsprogramma haven Dinteloord oogst zowel lof als kritiek

STEENBERGEN – “De inwoners van Dinteloord verwachten nu onderhand wel eens dat de schop de grond in gaat.” Met deze ferme woorden zette wethouder Wilma Baartmans haar betoog kracht bij tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen donderdag. De raad moest haar goedkeuring geven voor het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende extra 700.000 euro die nodig is voor de metamorfose van de haven. Er werd unaniem ingestemd, maar er klinken ook kritische geluiden.

Tijdens de vergadering maakte Dirk-Jan van Weezel, van de jachthavens in Steenbergen en De Heen, gebruik van zijn spreekrecht om zijn ongenoegen te uiten over het gratis verblijf van booteigenaren in de haven. De havenmeester vindt het oneerlijke concurrentie dat er gratis 24 uur aangemeerd mag worden, terwijl daar in andere jachthavens voor betaald moet worden. Het lijkt hem beter om er in Dinteloord een boodschappensteiger van te maken, ook omdat er geen sanitaire voorzieningen zijn. 

Schijnoplossing

Het zijn precies die ontbrekende voorzieningen waarover gediscussieerd werd in de gemeenteraad, want in de plannen CentrumHaven Dinteloord zijn geen openbare toiletten opgenomen, terwijl het wildplassen van voornamelijk vissers al een tijdlang als een probleem wordt ervaren door omwonenden van de haven. “Dinteloord heeft hele gastvrije horeca waar men gerust gebruik kan maken van de sanitaire voorzieningen. Wat betreft het wildplassen zal ik de BOA’s erop attenderen dat er extra gecontroleerd moet worden. Verder zie ik geen probleem, want de haven van Dinteloord is al vijf jaar een passantenhaven. Er verandert dus niks”, aldus verantwoordelijk wethouder Baartmans.

Nadir Baali sprak van een schijnoplossing en drong, net als Eric van de Spelt van D66, erop aan dat de komst van openbare toiletten meegenomen moet worden in de plannen.

MUZA

Pieter Vlamings, voorzitter van het driedaagse muziekfestijn MUZA, heeft in een brief aan de gemeenteraad meerdere zorgen geuit over het CentrumHaven plan. “Als deze plannen uitgevoerd gaan worden dan zal er geen plek meer voor MUZA zijn in de haven. Door het gebrek aan ruimte, de hoogteverschillen en gebrek aan gelijkvloerse ondergrond zal het podium niet meer passen. 

Ik voorzie ook problemen met de parkeerplaatsen die worden verplaatst naar de overzijde van de haven. Er ontstaan nu al vaak gevaarlijke verkeerssituaties vanwege automobilisten die hun auto foutparkeren om kort de lokale horeca te bezoeken. Dat zal in de toekomst alleen maar erger worden als er een promenade van wordt gemaakt.”

Dennis van Agtmaal (Gewoon Lokaal!) deelde deze zorg ten aanzien van de parkeergelegenheid en vroeg zich af of er geen aanpassingen in het schetsontwerp gemaakt kunnen worden. Verder drongen meerdere partijen erop aan tussentijds op de hoogte te willen worden gehouden wat betreft de uitgaven, om zo financiële blunders te voorkomen. 

De verantwoordelijk wethouder reageerde door te zeggen dat er naar aanleiding van inspraakbijeenkomsten al zaken zijn aangepast ten aanzien van de openbare ruimte en parkeerbeleid. “En wat betreft de MUZA zie ik geen reden dat het feest niet gewoon door kan gaan in de haven.” Wat betreft de oneerlijke concurrentie van Dinteloord als gratis passanthaven en de openbare toiletvoorzieningen beloofde Wilma Baartmans daar nog eens naar te kijken. Net als naar de mogelijkheden voor een mijlpalenplanning als het gaat om de financiën. 

Foto: Een eerdere editie van muziekfeest MUZA in de haven van Dinteloord. Voorzitter Pieter Vlamings vreest dat na de metamorfose van de haven er geen plek meer zal zijn voor het evenement.  

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Foto: PPfotografie

Uit de Steenbergse Courant