woensdag 15 augustus 2018, 16:20

Volkspartij voelt college stevig aan de tand over hoogte afvalstoffenheffing

STEENBERGEN – Volkspartij reageert op een publicatie in BN/De Stem waarin de tarieven van afvalstoffenheffing van 17 West-Brabantse gemeenten staan vermeld. (Waaronder 15 gemeenten uit het samenwerkingsverband Regio West-Brabant). Hier komt Steenbergen veruit als gemeente met de hoogste afvalstoffenheffing uit de bus. De verschillen zijn fors, tot wel ruim twee maal zo hoog met de voordeligste gemeente. Namens zijn fractie stelt Michel Lambers hierover een reeks aan vragen.

De fractie van de Volkspartij wil van het college onder meer weten of er verschillen tussen de onderlinge gemeenten zijn die de hoogte van het afvalstoffentarief rechtvaardigen. De partij wil van het college ook horen hoe het kan dat de tarieven van afvalinzameling zijn gestegen, terwijl de partij op haar vragen tijdens de behandeling van de begroting 2018 in november 2017 hierover andere antwoorden had gekregen.

“Waarom heeft het college de gemeenteraad voorgehouden dat omgekeerd inzamelen beter zou zijn voor de portemonnee”, zo vraagt Volkspartij zich af.

In haar verkiezingsprogramma bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen gaf Volkspartij al aan ‘Het systeem van omgekeerd afval inzamelen een kostenverhogend en voor de burgers overlast veroorzakend besluit te vinden’.

Vergelijking

De fractie van Volkspartij vraagt zich af of het college dit had kunnen weten als er voor invoering van het systeem een pilot in een representatieve kern zou zijn gehouden.

De partij wil van het college nu horen welke gescheiden afvalstoffen voor opbrengsten zorgen en wat de afvalstromen zijn die geld kosten. Ook wil Volkspartij een vergelijking met de afspraken die andere gemeenten hebben gemaakt voor de inzameling van afval. En de partij wil weten of het college nu mogelijkheden onderzoekt om de kosten van afvalstoffenheffing zo beperkt mogelijk te houden en of ze op een vergelijkbaar niveau zullen gaan komen als bij de overige gemeenten.

Milieustraat

In de vragenrij wordt ook de milieustraat genoemd. Volkspartij is voor handhaving van de milieustraat op de huidige locatie met onbeperkte toegang voor de burgers. Ze vraagt het college wanneer dit een besluit neemt over al dan niet handhaven van deze voorziening op Reinierpolder.

Tot slot roert Volkspartij de kosten van overige dienstverlening aan de inwoners aan en vraagt om voorstellen om deze zo laag als mogelijk te laten zijn en dan minstens in de pas lopend met die van de overige gemeenten in Regio West-Brabant.

Door Peter Vermeulen

Uit de Steenbergse Courant