Afbeelding
woensdag 24 oktober 2018, 16:30

Infoavond over bescherming en tellen van ‘akkervogels’

DINTELOORD – Het collectief ‘ANB West-Brabant’ organiseert samen met Brabants Landschap en ‘ANV Brabantse Wal’ morgenavond – donderdagavond 25 oktober – een informatieavond over het monitoren van akkervogels in de gemeente Steenbergen. Belangstellenden worden tussen 20:00 en 22:00 uur verwacht in het Dorpshuis.

Doelstelling van de initiatiefnemers is om het agrarisch natuurbeheer te verbeteren. Het gaat namelijk niet goed met de akkervogels in Nederland. Denk hierbij aan de patrijs, gele kwikstaart, veldleeuwerik, kieviet, torenvalk, velduil en bruine kiekendief. Bedoeling is om de akkervogels te gaan tellen. Dat gebeurt komende winter en hiervoor zijn nog een aantal vrijwilligers nodig.

Het collectief ‘ANB West-Brabant’ is opgericht door zes agrarische natuurverenigingen. Het gebied dat bekeken wordt ligt in West-Brabant. Hier zijn elf kerngebieden aangewezen, waarvan er één ligt bij Dinteloord en Steenbergen. Dit kerngebied is circa 1.200 hectare groot. Brabants Landschap gaat deze winter samen met de tellers op stap om de benodigde gegevens te verzamelen. Tijdens de informatieavond in het Dorpshuis wordt alle verdere informatie gegeven. Aan de avond zijn geen kosten verbonden, wel wordt belangstellenden gevraagd om zich aan te melden. Dat kan bij gebiedscoördinator Ernst Verwer via zijn mailadres: e.verwer@planet.nl.

Uit de Steenbergse Courant