woensdag 21 november 2018, 15:13

Volkspartij wil dat Dintelkat kleding kan inzamelen om activiteiten te kunnen bekostigen

STEENBERGEN – De Volkspartij komt in de komende gemeenteraad – van volgende week donderdag – met een motie waarbij het college wordt opgedragen om de regels van de Afvalstoffenverordening zo te wijzigen dat stichting Dintelkat en andere lokale stichtingen met een ANBI status voortaan de mogelijkheid krijgen om via kledinginzameling inkomsten te genereren.

In de motie wordt Stichting Dintelkat als voorbeeld gebruikt. Deze stichting heeft een ANBI-status en is dus een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dintelkat heeft volgens de Volkspartij geen winstoogmerk, is een rusthuis voor oudere katten, doet moeite om financieel onafhankelijk te zijn en verricht met hun doelstelling goed en sociaal gericht werk. Wanneer de stichting de mogelijkheid krijgt om kleding in te zamelen kan met de opbrengst daarvan deze doelstelling financieel worden ondersteund.

Volkspartij vindt ook dat andere lokale organisaties die soortgelijke goede doelen hebben en die beschikken over zowel de ANBI status als het CBF keurmerk, aan kledinginzameling moeten kunnen doen. Namens de partij zal Ger de Neve de motie indienen.

Uit de Steenbergse Courant