Afbeelding
maandag 17 juni 2019, 15:00

Den Ouden Groenrecycling wil composthopen van 8 meter hoog op terrein

STEENBERGEN – Een jaar geleden zijn een vertegenwoordiger van groencomposteringsbedrijf Den Ouden, gevestigd in het buitengebied, en omwonenden in een speciaal mediationtraject gestapt. Dit initiatief kwam vanuit de gemeente en was nodig omdat bewoners van de Koeveringsedijk, Zonnekreekseweg en wooncluster ‘Kladde’ in toenemende mate last hadden van de activiteiten van het composteringsbedrijf. Vooral de stank van de bergen compost en het zware vrachtverkeer over de dijk leverden een stroom aan klachten op. Hoewel de relatie tussen de partijen inmiddels een stuk is verbeterd, blijft de hoogte van de composthopen op het terrein nog een hobbel die moet worden genomen.

Het onderwerp kwam onlangs aan de orde in de oordeelvormende vergadering op het gemeentehuis. Het bestemmingsplan voor de locatie moet namelijk worden vastgesteld, en de eigenaar ziet het liefste dat daar geen opslagbeperking in wordt opgenomen. Anders gezegd: het bedrijf wil op het terrein graag het groenafval en composteringsmateriaal in bergen van zo’n 8 meter opslaan. Dit tot ongenoegen van de omwonenden voor wie dit nieuws als een onaangename verrassing kwam. “Dit valt rauw op ons dak. We hebben een uitstekend mediationtraject achter de rug waarin we nader tot elkaar zijn gekomen. Als er klachten zijn kunnen we dit melden in een speciale Whatsapp-groep en dan wordt er door het bedrijf wat mee gedaan. Ook is er een vervoersplan voor de vrachtwagenchauffeurs gekomen. Tijdens de besprekingen is er slechts zijdelings over de hoogte van de composthopen gepraat, maar wij hebben er geen concrete afspraken over gemaakt”, zegt Marcel Doggen, als bewoner van de Koeveringsedijk betrokken bij de gesprekken.

‘Hoge bergen juist minder overlast’

Volgens het bedrijf Den Ouden zouden de omwonenden echter geen bezwaar hebben gemaakt tegen de hoogte van 8 meter. Volgens het composteringsbedrijf zorgen de hogere bergen juist voor minder overlast. “Wat betreft de geur betekent dit een kleinere oppervlakte waardoor er minder geuroverlast is. Verder houden ze het geluid van de machines die op het terrein rijden beter tegen. Om de bergen aan het zicht te onttrekken komt er nog een aarden wal van 2,5 meter, beplanting en een bomenrij van 8 meter hoog.”

Stank en stof

Maar volgens het echtpaar Ooms van de naastgelegen aspergeboerderij gaat die vlieger niet op. “Die stapels komen te liggen op een speciale vloer die al 2 meter hoog ligt, dus dan kom je op 10 meter hoog. Dat betekent dat er veel meer stof op ons terrein gaat waaien. De stankoverlast is er ook nog steeds; hoe erg is afhankelijk van hoe de wind staat. Maar wij zullen nooit instemmen met een hoogte van 8 meter”, zegt Anja Ooms.
Volgens buurtgenoot Marcel Doggen heeft Den Ouden zich niet gerealiseerd dat ze beperkt zouden gaan worden in hun hoogteopslag en zijn ze nu wakker geschrokken. “Ik hoop dat de gemeente bij het oorspronkelijke voorstel blijft waarin over een hoogte van 3 meter wordt gesproken.”

Nog een keer rond de tafel

De verschillende partijen in de gemeenteraad waren verdeeld over het onderwerp en vonden dat er te veel onduidelijkheid was over het wel of niet instemmen met de hoogte van de compoststapels. Daarom gaven ze aan graag het mediationrapport te willen inzien voordat er een definitief besluit moet worden genomen op 27 juni. Volgens de meeste fracties is het wenselijk als de betrokken partijen op korte termijn nogmaals samenkomen om te kijken of ze overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de opslag.
Verantwoordelijk wethouder Knop zag dat ook wel zitten. “Een compromis sluiten heeft mijn grote voorkeur. Daarom gaan we er ons voor inzetten om snel bij elkaar te gaan zitten.”

Foto: Achterin de composthopen van Den Ouden Groenrecycling aan de Zonnekreekseweg. Het bedrijf wil het materiaal graag in hoogtes van 8 meter kunnen opslaan, maar dat zien omwonenden niet zitten.

Door: Nicole van de Donk

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant