Afbeelding
vrijdag 31 maart, 12:09

Gemeenteraad wil evenementenbeleid herzien na gedoe rond paaskermis

STEENBERGEN – De gemeenteraad gaat in september het evenementenbeleid van de gemeente Steenbergen bespreken en aanscherpen. Aanleiding is de aankomende paaskermis in Dinteloord die op het laatste moment is verplaatst naar de rand van het dorp vanwege bezwaren van diverse partijen. De raad plaatst deze misser in een reeks van evenemententrajecten waar het mis is gegaan en wil het beleid onder de loep nemen.

Donderdagmiddag werd bekend dat alle betrokken partijen akkoord waren gegaan met het verplaatsen van de paaskermis naar het parkeerterrein van V.V. Prinsenland. De oorspronkelijke locatie op het Raadhuisplein bleek achteraf niet handig gekozen. De kerkgangers wilden geen kermislawaai tijdens de paasviering en de winkeliers zouden hun broodnodige parkeerplaatsen kwijt zijn. Wethouder Kees Gommeren gaf de fout van de gemeente toe. “Bij de beoordeling van de vergunningsaanvraag hebben wij als college, en ik als portefeuillehouder, onvoldoende rekening gehouden met de geloofsgemeenschap en de ondernemers die daar hoogstwaarschijnlijk verlies op zouden lopen. Dat is jammer.”

D66: “Het is de afgelopen jaren vaker fout gegaan” 

Maar daarmee was de kous niet af. Tim Huisman (D66) nam het voortouw om een motie in te dienen zodat het evenementenbeleid wordt besproken na de zomervakantie. “Er zijn de afgelopen jaren veel dingen gebeurd omtrent dit beleid. Bijvoorbeeld bij het verlenen van de vergunning voor de Jaarmarkt of het jubileumfeest in de Buitelstee. En nu weer de paaskermis. Het huidige beleid is van 2017; dat is wel deels aangepast in 2021 maar wij als raad willen de kaders aanscherpen. In september is er ruimte voor een beeldvormende vergadering. Dat komt goed uit, want dan is het seizoen afgelopen en hebben de verenigingen wat meer tijd om hun ervaringen te delen.” De motie is unaniem aangenomen door de raad.

Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant