Afbeelding
zaterdag 15 mei 2021, 14:12

Zo Kinderopvang start in Nieuw-Vossemeer met extra peutergroep

NIEUW-VOSSEMEER – Na het sluiten van peuterzaal Blozekriekske is Zo aan de Dordmundstraat gestart met een nieuwe peutergroep naast de bestaande buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Op 10 mei kregen de diverse ruimtes van Zo een frisse nieuwe look en de opening daarvan werd verricht door vestigingsmanager Lisanne van Gastel-de Nijs. Zij knipte daartoe een lint door, waarna de medewerksters van de peutergroep klaar stonden met kinderchampagne om zo met de kleintjes te proosten op de start van een nieuwe kindergroep.
De opvang van kinderen van de dagopvang werd verrijkt met voorschoolse educatie, het zogenaamde VE-aanbod. Hiertoe zijn alle medewerkers inmiddels opgeleid en zo voldoen ze aan de eisen die vanuit gemeente Steenbergen worden gesteld.

Foto: twee kleintjes van de nieuwe peutergroep van Zo aan de Dordmundstraat hebben er blijkbaar zin in.

Uit de Steenbergse Courant