Afbeelding
dinsdag 13 april 2021, 12:00

College komt met opknaplijstje stadspark: wel trouwbruggetje, geen openbaar toilet

STEENBERGEN – Het college van burgemeester en wethouders heeft een lijstje naar de gemeenteraad gestuurd van wat er in het stadspark opgeknapt kan worden met het huidige budget. Dat houdt vooral in dat het park geschikt blijft voor een rondje wandelen of de hond uitlaten. Daartoe worden de bestaande paden verhard en komen er nieuwe bankjes. De skatebaan komt niet meer terug.

Eind vorig jaar werden de ambitieuze plannen van het college voor het stadspark door de gemeenteraad in de prullenbak gegooid. De raad vond dat het stadspark wel opgeknapt dient te worden, maar zoveel mogelijk binnen het huidige budget van 600.000 euro. Het vestingverleden zou eventueel benoemd mogen worden op een informatiepaneel, maar zeker niet in de vorm zoals het college het bedacht had, met een gedurfd ontwerp en bijbehorend prijskaartje.

Geen horeca en toiletten

Het college kreeg van de raad onder andere de opdracht mee om te onderzoeken of een toiletvoorziening haalbaar en noodzakelijk is. Ook zou bekeken moeten worden of er een horecamogelijkheid is, eventueel in samenwerking met SDW. Op dat eerste zitten volgens B&W maar weinig inwoners te wachten en het zou ook te kostbaar zijn. En op basis van de huidige bezoekersaantallen zou een permanente horecavoorziening niet rendabel zijn.

Trouwbruggetje terug

Wel gaat het groen aangepakt worden en worden de toegangen tot het park aantrekkelijker gemaakt.  Ook wordt de vijver schoongemaakt en wordt de fontein vervangen. Verder komt er een nieuwe brug over de vijver. De terugkeer van het ‘trouwbruggetje’ was een wens van een flink aantal inwoners. Een natuurspeeltuin staat ook hoog op het lijstje, net als straatverlichting. Het is alleen nog onzeker of daar nog genoeg geld voor is.

De raad had ook gevraagd of het Waterschap misschien kan bijdragen aan het opknappen van de watergang rond het stadspark. Dat is helaas niet het geval, dus die werkzaamheden zijn (voorlopig) nog niet aan de orde.

Foto: Er kan straks een ommetje worden gemaakt in een opgeknapt stadspark, en ook wordt het trouwbruggetje in ere hersteld. Maar meer zit er met het huidige budget niet in, zo stelt het college.

[ door Nicole van de Donk ]

Uit de Steenbergse Courant