Afbeelding
maandag 23 november 2020, 10:00

Complimenten vanuit kabinet voor Steenbergse jongerencampagne

STEENBERGEN – Het is een veelgehoorde uitspraak: voor jongeren is deze coronatijd extra zwaar. Ze worden door alle coronamaatregelen beperkt in hun dagelijkse dingen terwijl sociale activiteiten op die leeftijd juist zo belangrijk zijn. Het was voor de gemeente Steenbergen reden om extra aandacht te besteden aan deze groep door onder andere een jongerenfilm “Wat vind ik er nou van?” te maken. Het leverde een compliment op vanuit het ministerie van Algemene Zaken voor de inzet van Steenbergen om jongeren te betrekken bij de maatregelen die het virus moeten beteugelen.

Een compliment wat door de gemeente terecht direct is doorgegeven aan de betrokken jongeren en jongerenwerkers. Voor die laatste groep is het constant schakelen tussen nieuwe coronamaatregelen en het organiseren van activiteiten om de jeugd te bereiken. Maar voor Jessy van Hooydonck is dat niet meer dan normaal. “Om dit werk te kunnen doen moet je sowieso creatief en flexibel zijn. Een compliment krijgen is natuurlijk altijd leuk, zeker in de zin dat het zichtbaar maakt wat je doet. Den Haag ligt dan misschien wat verder weg van Steenbergen, maar zo haal je de contacten toch aan. Maar de film ligt in het verlengde van wat wij altijd doen: praten met jongeren, in plaats van over hen.”

“Gelukkig nu weer met vier mensen buiten zijn”

Een volgende stap in de campagne is de opname van een rap. Er is aan jongeren gevraagd om teksten in te sturen over hun ervaringen in deze coronatijd. Er ligt al een beat klaar die eronder gezet kan worden om zo tot een ‘coronarap’ te komen. “We hebben daar via social media al reacties op gehad, en we hebben jongeren ook via ’t Ravelijn, scouting en sportclubs benaderd. Maar eigenlijk werkt het beter om face-to-face met ze te praten op straat. Gelukkig mogen we volgens de nieuwe maatregelen nu buiten weer met vier mensen samenzijn.”

Vuurwerkverbod nieuwe domper voor jeugd

Een nieuwe domper voor de jeugd is het onlangs bekendgemaakte vuurwerkverbod voor dit jaar. Vuurwerk is iets dat erg leeft onder jongeren, wat ook blijkt uit de knallen die deze dagen al te horen zijn. “We zijn natuurlijk geen BOA’s, maar we proberen wel ander gedrag te stimuleren dan rotjes afsteken. Wat betreft Oudjaarsavond proberen we samen met de jongeren op zoek te gaan naar alternatieven. Het liefst moeten ze zelf ideeën aandragen en helpen wij ze met de uitwerking.

Ook hierop moeten we schakelen, want we hadden al een hele voorlichtingscampagne op scholen uitgevoerd toen dit verbod plotseling werd ingevoerd. Maar we zijn nu alweer met de gemeente in gesprek voor een aangepast idee”, aldus van Hooydonck.

[ door Nicole van de Donk ]

Uit de Steenbergse Courant