Afbeelding
maandag 16 maart 2020, 16:06

Bewoner Onze Stede overleden na coronabesmetting

STEENBERGEN – Een verdrietig bericht vanuit tanteLouise. Afgelopen nacht overleed de 82-jarige bewoner van Onze Stede die was opgenomen in het ziekenhuis nadat hij benauwdheidsverschijnselen en hoge koorts kreeg. Nadat zijn toestand schommelde is het virus hem toch fataal geworden.

Woordvoerder Marc Molenaars bevestigde vanmiddag dat de bewoner van Onze Stede in het Bravis ziekenhuis in Roosendaal is overleden. Vanzelfsprekend is vanochtend eerst de familie in kennis gesteld alvorens tanteLouise het droevige nieuws naar buiten bracht.

Nog geen nieuwe besmettingen

Desgevraagd geeft de woordvoerder aan dat er op dit moment geen besmettingen in de zorghuizen van tanteLouise bekend zijn. “We houden nauwgezet de vinger aan de pols. Ook vandaag hebben we negen testen gedaan. Gelukkig waren alle uitslagen negatief en was er dus geen sprake van het Coronavirus”.

Bezoekers niet langer toegelaten

tanteLouise maakt verdere maatregelen bekend om het risico zo beperkt mogelijk te houden. Zo is er vanaf dit moment geen bezoek meer mogelijk. “Dat vinden we echt heel vervelend. Vooral ook voor onze bewoners, waarvoor bezoek juist positief werkt op hun welzijn.
Deze maatregel heeft overigens niets van doen met het overlijden van de bewoner van Onze Stede. Wij doen dit op advies van het RONAS, het Regionaal Orgaan Niet Actieve Zorg. Die heeft voor heel Noord-Brabant het advies afgegeven om alle locaties te sluiten voor bezoekers. Ons crisisbeleidsteam heeft besloten dit advies op te volgen. Heel vervelend voor bewoners, hun mantelzorgers en bezoekers. De maatregel schept wel duidelijkheid en is risico verkleinend. Ze voorkomt ook discussies aan de deur”.

Vrijwilligers

Ook vrijwilligers die bijvoorbeeld dagelijks activiteiten begeleiden worden verzocht om thuis te blijven. Er vinden geen activiteiten met groepen bewoners meer plaats. Vrijwilligers die een duidelijke zorgtaak hebben, die niet tot de risicogroep behoren en vrij zijn van klachten blijven welkom.

Uit de Steenbergse Courant