Afbeelding
dinsdag 11 februari 2020, 12:38

Verlenging termijn zienswijzen energie en ruimte

STEENBERGEN – Inwoners die zienswijzen willen indienen bij de gemeente op de visie energie en ruimte, krijgen daar langer de tijd voor. De gemeenteraad wil meer inwoners en belanghebbenden de kans geven hun mening te geven over het onderwerp en daarom is besloten de termijn te verlengen naar 1 maart 2020. 

De visie energie en ruimte gaat over de doelstelling van Steenbergen om in 2040 energieneutraal te zijn. Belangrijk onderdeel daarvan is het bepalen van de locaties waar mogelijk ruimte is voor zon- en windenergie. De oorspronkelijke termijn om zienswijzen in te dienen lag in de periode voordat de oordeelvormende vergadering en beeldvormende vergadering over het onderwerp plaatsvonden. Volgens de raad moeten de inwoners en belanghebbenden naar aanleiding van de informatieverstrekking van beide avonden, nog genoeg tijd hebben om te kunnen reageren. 

Door deze verlenging is de bespreking van de visie energie en ruimte in de raad opgeschoven naar april. 

Tekst en foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant