vrijdag 31 januari 2020, 11:19

Nieuw arbeidsmigrantenbeleid aangenomen

STEENBERGEN – “Ik weet dat buurgemeenten vanavond met ons meekijken omdat zij ook met dit onderwerp te maken hebben. Ik ben trots op alle partijen die in vertrouwen hebben samengewerkt aan de totstandkoming van dit beleid.” Burgemeester Ruud van den Belt stond donderdagavond tijdens de besluitvormende vergadering even stil bij de mijlpaal die volgens hem is bereikt met de nota arbeidsmigratie. Met een aantal aanpassingen van de raad ligt er nu een document waarmee er hopelijk oplossingen komen voor het nijpende huisvestingsprobleem van arbeidsmigranten.

Het nieuwe beleid moet meer balans gaan brengen tussen bedrijven, burgers en arbeidsmigranten. “De ondernemers die voor de continuïteit van hun bedrijf afhankelijk zijn van arbeidsmigranten, de burgers die soms overlast ervaren in de wijk en de arbeiders zelf die in meer of mindere mate willen deelnemen aan de maatschappij”, zo sprak Maurice Remery (Gewoon Lokaal!). 

Belangrijkste aanpassingen van beleid

Het was opvallend dat de verschillende fracties in de raad onderling goed overleg voerden om deze laatste mogelijkheid te benutten om tot noodzakelijke aanpassingen te komen. Ze wogen daarin de belangen mee van agrariërs en belangenorganisaties die tot op de dag van de vergadering hun stem hebben laten horen.

De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Het uitgangspunt blijft dat iedere ondernemer binnen zes maanden met een helder plan van aanpak moet komen voor alternatieve, legale huisvesting. Maar de gemeente Steenbergen wil samen met elk bedrijf realistisch bekijken wat er mogelijk is. Wel wordt er op initiatief van meerdere partijen in de raad een eindtermijn van drie jaar afgesproken waarbinnen de huisvesting klaar moet zijn.
  • De Volkspartij had als speerpunt dat het mogelijk moet zijn om vier personen per slaapkamer te mogen huisvesten, i.p.v. de voorgesteld twee. “Door de SNF normering te volgen die voorschrijft hoeveel vierkante meters er per persoon nodig zijn, zit het wettelijk goed”, aldus Danker Kouwen. De raad ging akkoord, alleen D66 en PvdA protesteerden tegen deze maatregel. “We hadden juist een prachtige slag geslagen door van die krappe norm af te stappen dus dit vind ik onbegrijpelijk”, aldus Nadir Baali (PvdA).
  • Ondernemers mogen gaan samenwerken in een coöperatie zodat ze gezamenlijk de kosten kunnen dragen voor een woonvoorziening. Het college zag dit eerst niet zitten vanwege dreiging van wildgroei van pensions in het buitengebied, maar volgens de raad is dit nodig omdat veel bedrijven te maken hebben met piekseizoenen en huisvesting dus juist uitstekend zouden kunnen ‘delen’. 

“Begrip huishouden moet aangepast”

Ook werd er een motie aangenomen door de voltallige raad over het verschil van inzicht dat is ontstaan over het begrip ‘huishouden’. Vooral de VVD vindt dat er sprake is van ongelijkheid als de gemeente voorschrijft dat een woning alleen bewoond mag worden door een huishouden. Dit komt voort uit het arbeidsmigrantenbeleid waarin staat dat woningen in de kern en het buitengebied moeten worden bewoond door een huishouden, maar volgens Jos Verbeek heeft dat ook gevolgen voor andere inwoners die formeel geen huishouden vormen. De raad heeft daarom aan het college verzocht om in maart met een voorstel te komen om dit aan te gaan passen.

Tekst en foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant