Afbeelding
donderdag 5 december 2019, 13:00

Zangvereniging Tavenu verzorgt adventsconcert

DINTELOORD – Zondagmiddag 8 december verzorgt gemengde zangvereniging Tavenu samen met pianist Patrick Goverde een adventsconcert in de Gereformeerde Kerk Dinteloord en Steenbergen.

Voor deze gelegenheid heeft het koor adventsliederen ingestudeerd die zowel vocaal als met instrumentale begeleiding worden gezongen. De liederen worden afgewisseld met stemmige adventsgedichten.
Het concert begint om 14:30 uur, de kerk is open vanf 14:00 uur en de toegang is gratis. Wel wordt na afloop een deurcollecte gehouden om de onkosten enigszins te dekken.

Uit de Steenbergse Courant