donderdag 27 maart 2014, 23:05

Afscheid van oude en installatie van nieuwe gemeenteraad

STEENBERGEN – Met de woorden ‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’ of ‘Dat verklaar en beloof ik’ hebben de negentien volksvertegenwoordigers die vorige week woensdag zijn gekozen vanavond het raadslidmaatschap officieel aanvaard. Voordat waarnemend burgemeester Joseph Vos hen installeerde, werd eerst afscheid genomen van de tien raadsleden die het politieke toneel al dan niet vrijwillig verlaten. ,,Meer dan velen van tevoren waarschijnlijk hadden verwacht,’’ sprak Vos.

,,Maar de kiezer heeft altijd gelijk, de uitslag ligt er en is een gegeven waarmee we het moeten doen. Er ligt een mooie periode achter ons, die jammer genoeg eindigde met een crisissituatie, en ik heb er alle vertrouwen in dat er ook weer een mooie periode voor ons ligt. De mix van zoveel nieuwkomers met daarnaast de nodige ervaring, biedt geweldige kansen,’’ hield Vos de politici en de aanwezigen op de publieke tribune in de raadszaal voor.

Kees Aarts en Monique van der Blom van GB/Dé Lokale Partij, Jan Ooms en Rien van Zundert van Steenbergen Anders, Jurgen Huijbregts en Jeroen Weerdenburg van het CDA, Dasja Abresch van Door!, Loes Baselier van D66, Alex van Pelt van de VVD en Koos Boluijt (onafhankelijke, voorheen CDA) werden zowel door Vos als hun collega’s uitgebreid toegesproken en bedankt voor hun inzet.

‘Grote waardering’

,,De waardering is misschien niet altijd evenredig en als mensen hebben we de natuurlijke neiging om de nadruk te leggen op wat er niet goed is gegaan, maar deze raad heeft de afgelopen vier jaar de wil getoond om goed samen te werken, beter te gaan functioneren en heeft zodoende veel weten te bereiken. Dat verdient grote waardering.’’

De scheidende raadsleden – van wie sommigen nog zouden kunnen terugkeren, afhankelijk van de vraag welke partijen de coalitie gaan vormen en wie er wethouder worden – allemaal een beeldje (‘De Handdruk’) en bloemen, als dank voor bewezen diensten ten bate van de Steenbergse gemeenschap. Ook de burgercommissieleden Ad Theuns en Lucia van Eijk van D66 en Jan Veraart van Door! werden niet vergeten.

Met nieuwe fracties in gesprek over bestuurlijke situatie

Na het ‘uitzwaaien’ van de gewezen raad, volgde de eerste vergadering van de nieuwe, met als enige agendapunt de officiële installatie van de gekozenen: Cors Zijlmans, Maurice Remery, Edwin Maas en Wilma Baartmans van Gewoon Lokaal!; Ger de Neve, Michel Lambers en Willy Knop van de Volkspartij; Kees Gommeren, Petra Lepolder en Nicky Broos van de VVD; Willem van den Berge, Joey van Aken en Lesley Molhoop van de PvdA; Eric van der Spelt, Vincent van den Bosch en Hanneke Neutkens van D66; Cor van Geel en Lian Korst van het CDA; Tim Huisman van Steenbergen Anders.

,,En nu is het afwachten wat er uit de coalitiebesprekingen komt,’’ zei Vos. ,,Hopelijk komt er uit een solide proces binnen afzienbare tijd een gedegen meerderheid voort.’’

De waarnemend burgemeester kondigde aan dat hij binnenkort graag met alle fracties in hun nieuwe samenstelling het gesprek aan gaat over de bestuurlijke situatie, waarover hij de Commissaris van de Koning moet adviseren.

Koos Boluijt – tot vanavond vice-raadsvoorzitter – greep de gelegenheid aan om nogmaals een lans te breken voor Saskia Bolten en sprak de hoop uit dat de nieuwe raad zich bereid zal tonen de motie van wantrouwen jegens de burgemeester te heroverwegen, zodat zij de kans krijgt om haar ambt weer op te pakken. 

Uit de Steenbergse Courant