dinsdag 11 maart 2014, 17:01

Spreekuur voor ondernemers om economische groei te stimuleren

STEENBERGEN – Elke eerste donderdag van de maand houdt de gemeente voortaan, van 17.00 tot 19.00 uur, een spreekuur voor ondernemers, die dan met al hun ideeën, plannen, wensen en problemen terecht kunnen bij de wethouder en de beleidsambtenaar economische zaken.

Dat maakte wethouder Miriam Termeer vanmiddag bekend bij de terugblik van het college op de bijna afgelopen bestuursperiode, waarbij ook even vooruit werd gekeken naar de komende jaren. ,,Zeker nu de economie weer begint aan te trekken, moeten we als gemeente die groei actief stimuleren en niet frustreren. Dat vraagt om een laagdrempelige aanpak. Het is onze taak om ondernemers in staat te stellen te doen waar zij goed in zijn. Naar mijn mening kunnen Steenbergse bedrijven nog veel meer dan zij zelf weten,’’ stelde Termeer.

Zij verwacht vooral boost in de recreatieve sector. ,,Op dat gebied zul je Steenbergen over tien jaar niet meer terug kennen. Naar de toekomst kijkend, sprak wethouder Bert van Kesteren op zijn beurt de hoop uit dat er alsnog een centrummanager komt. Deze functie staat al geruime tijd op het verlanglijstje van de gemeente.

Beide collegeleden vroegen bovendien aandacht voor de financiering van bedrijfspanden; een probleem dat zij willen tackelen met medewerking van banken en instanties zoals het Regionaal Werkgelegenheidsinstituut (Rewin). Op die manier zouden meer bedrijven in staat kunnen worden gesteld om zich bijvoorbeeld op het Agro & Food Cluster Nieuw Prinsenland te vestigen en kan ook de openstelling van de A4 in 2015 daadwerkelijk tot extra bedrijvigheid leiden in de gemeente Steenbergen.

Uit de Steenbergse Courant