vrijdag 2 november 2012, 17:04

Minister moet onderzoeken of A4 toch eerder open kan

STEENBERGEN – De gemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom, alsook de provincie Noord-Brabant willen dat minister Schultz van Infrastructuur & Milieu op korte termijn laat onderzoeken of en hoe de aanleg van de A4 alsnog kan worden versneld.

De drie partijen zijn erg teleurgesteld over het feit dat de realisatie van de snelweg om Steenbergen met anderhalf jaar is vertraagd tot het voorjaar van 2015. Daarover spraken zij vandaag met elkaar in Den Bosch. Namens de gemeente Steenbergen was wethouder Leo Heijmans bij dit overleg aanwezig.

De vertraging heeft volgens de gemeenten en de provincie grote, nadelige planologische en economische gevolgen voor de regio West-Brabant. De overheidsinstanties willen graag van de minister horen waardoor het uitstel exact wordt veroorzaakt en vragen haar te zoeken naar een oplossing om de A4 toch in 2014 open te kunnen stellen.

Een en ander is per brief aan de minister verwoord, maar de gemeenten en de provincie hopen ook binnenkort met Schultz aan tafel te mogen zitten over de kwestie. Indien blijkt dat versnelling van de werkzaamheden onmogelijk is, dan bekijken de partijen alsnog om de toegezegde financiële bijdragen vanuit de regio aan de A4 in te trekken. In het geval van de gemeente Steenbergen gaat dit om een bedrag van 3 miljoen euro.

Uit de Steenbergse Courant