woensdag 8 oktober 2014, 12:28

Steenbergen Anders kiest voor verdere vernieuwing binnen partij

STEENBERGEN – De ‘veranderde politieke werkelijkheid’ en de ‘gewijzigde verhoudingen in onze gemeente’ zijn voor het dagelijks bestuur van Steenbergen Anders reden om af te treden, zodat er een nieuwe, frisse ploeg aan de slag kan om de partij terug op de kaart te zetten en de belangen van de inwoners te behartigen. Oud-voorman Jan Ooms heeft de voorzittershamer gisteren officieel neergelegd en zal in de toekomst niet meer betrokken zijn bij de gang van zaken binnen StAn.

Voormalig raadslid Rien van Zundert neemt in afwachting van een definitieve opvolger zolang het voorzitterschap waar. Hij zat samen met Ooms de afgelopen acht jaar namens Steenbergen Anders in de gemeenteraad. Beiden waren oorspronkelijk van plan om na twee periodes te stoppen.

Uiteindelijk besloten zij zich toch nog een keer verkiesbaar te stellen. Bij de verkiezingen in maart van dit jaar, viel StAn echter terug van twee zetels naar één en bleek Dinteloorder Tim Huisman meer voorkeursstemmen te hebben behaald dan lijsttrekker Jan Ooms.

Huisman is sindsdien fractieleider, Theo van Es trad aan als burgerraadslid. Zij zitten op één lijn met het bestuur als het gaat om de verdere vernieuwing binnen de partij. Bij het samenstellen van de nieuwe ploeg zijn een goede vertegenwoordiging van alle kernen en leeftijdsgroepen leidend voor Steenbergen Anders.

Van links naar rechts, met de klok mee: Jan Ooms, Rien van Zundert, Theo van Es en Tim Huisman.

Uit de Steenbergse Courant