dinsdag 7 oktober 2014, 00:00

Informatieavond over voortgang Centrumplan Nieuw-Vossemeer

NIEUW-VOSSEMEER – Het Centrumplan in Nieuw-Vossemeer nadert z’n voltooiing. De oplevering staat gepland voor 1 december. Stadlander, tanteLouise-Vivensis en de huisartsenpraktijk houden donderdagavond 9 oktober uur een informatieavond over de voortgang van het project, bedoeld voor betrokkenen en belangstellenden. De bijeenkomst begint om 19.00 uur in gemeenschapshuis De Vossenburcht.

Het Centrumplan behelst de bouw van een nieuw woonzorg-complex (De Vossemeren), waarin 24 wooneenheden voor ouderen komen en ook de huisartsenpraktijk wordt gevestigd, met bovendien een geheel nieuw, geautomatiseerd systeem voor het afhalen van medicijnen buiten kantoortijden.

In de gemeenschappelijke ruimte(s) van het hoofdgebouw krijgt tevens de bibliotheek een vaste plaats. Op de tweede verdieping krijgen de bewoners de beschikking over een ruim dakterras, met uitzicht op het evenemententerrein dat via de Dortmundstraat uitkomt tegenover de kinderopvang van Zo/Toerdeloo.

Op het nieuwe plein kunnen voortaan onder meer de weekmarkt en allerlei activiteiten van verenigingen uit het dorp plaatsvinden. Deze ‘constructie’ komt de wisselwerking, tussen bewoners van de nieuwe Vossemeren en de dorpsbewoners ten goede.

Vierentwintig grondgebonden, levensloopbestendige woningen maken het Centrumplan compleet. Stichting tanteLouise-Vivensis gaat er hiervan zestien huren van Stadlander, de overige acht worden te huur aangeboden via zuidwestwonen.nl Mensen met een zorgvraag of woon-zorgindicatie genieten hierbij de voorkeur.

Uit de Steenbergse Courant