maandag 6 oktober 2014, 00:00

Oud papier-container voor alle huishoudens in de gemeente

STEENBERGEN – Alle huishoudens in de gemeente Steenbergen krijgen in de loop van volgend jaar een aparte container voor het gescheiden inzamelen van oud papier. Zo luidt althans het voorstel van B en W aan de raad, naar aanleiding van de succesvolle pilot met speciale oud papier-containers in de kom van Nieuw-Vossemeer en de wijk Steenbergen-Zuid, samen goed voor 2360 huishoudens.

In beide proefgebieden is, blijkens een enquête, het enthousiasme groot. En dat valt ook af te meten aan de extra hoeveelheid oud papier die in de eerste helft van dit jaar in Nieuw-Vossemeer en Steenbergen-Zuid met maar liefst 45,3 % toenam tot bijna 218.000 kilo.

Daar tegenover stond een lichte daling in de rest van de gemeente, ook al omdat het georganiseerd ophalen van oud papier in De Heen en de inzameling door de Petrus en Pauluskerk in Dinteloord wegvielen. Het plaatsen van openbare containers bleek niet te volstaan als alternatief.

Forse stijging van aantal kilo’s ingezameld papier

Als de testresultaten worden doorgerekend, zou het gemiddelde aantal ingezamelde kilo’s per inwoner in Nieuw-Vossemeer stijgen naar 66 en in Steenberge-Zuid zelfs naar 74, tegenover een gemiddelde van 56,5 kilo per inwoner van de gemeente in 2013. Het systeem leidt bovendien tot een minimalisering van de hoeveelheid oud papier in het restafval, zo heeft de proef ook al uitgewezen.

Ook de betrokken inzamelaars zijn positief

De betrokken verenigingen en scholen zijn over het algemeen ook erg enthousiast over de nieuwe werkwijze (die hen dankzij de extra kilo’s meer geld oplevert) en willen of blijven daaraan nagenoeg allemaal graag hun medewerking verlenen, zo hebben zij in overleg met de gemeente aangegeven.

Kosten vallen weg tegen de extra opbrengst

Redenen te over, vindt het college, om het project verder uit te rollen over alle kernen en wijken. Daarvoor is een bedrag nodig van zo’n 414.000 euro, maar deze lasten kunnen volledig worden gedekt uit de opbrengsten van het oud papier en de lagere kosten voor de verwerking van restafval. 

Bij de pilot is en wordt gebruik gemaakt van containers met een inhoud van 240 liter. De enquête wijst uit dat het overgrote deel van de mensen die een prima formaat vindt. 

De papiercontainers aan huis zullen overigens niet worden verstrekt aan bewoners van hoogbouw- en appartementen(complexen). Hiervoor worden aangepaste voorzieningen getroffen, zodat ook zij hun oud papier kunnen scheiden van hun overige huisvuil.

Uit de Steenbergse Courant