zondag 28 september 2014, 17:52

Sterke daling aantal inbraken mede dankzij buurtpreventieteams

STEENBERGEN – Uit de misdaadcijfers van de politie over het eerste half jaar van 2014, blijkt dat het aantal inbraken in de gemeente Steenbergen veel sterker is gedaald dan het landelijk gemiddelde. ,,Wij zijn op dit gebied bijna koploper,’’ aldus burgemeester Joseph Vos. Volgens de gemeente heeft dit alles te maken met de enthousiaste inzet van de buurtpreventieteams, zoals die in Kruisland en Dinteloord actief zijn.

In de eerste helft van 2014 kende voornoemde kernen beide een buurtpreventieteam. In Dinteloord zijn onlangs nog twee buurtpreventieteams aan de slag gegaan, er is dus alle reden om te verwachten dat de criminaliteitsgegevens in de toekomst nog gunstiger uitvallen voor Steenbergen, zo redeneert de gemeente.

Waar het aantal woninginbraken landelijk gezien met 16% afnam, bedroeg dat percentage in Steenbergen bijna 30%. Het aantal bedrijfsinbraken daalde landelijk met 12% en in Steenbergen met 17%.

32 geweldsmisdrijven en 17 bedreigingen

Welgeteld deden zich in de maanden januari tot en met juni 35 woninginbraken en tien inbraken bij bedrijven of instellingen voor. Van de 433 geregistreerde misdrijven, spannen de vernielingen en beschadigingen - met 79 gevallen - de kroon. Daarnaast vielen er onder meer 32 geweldsmisdrijven en 17 bedreigingen te betreuren.

Drugsoverlast

Het aantal opgespoorde en ontmantelde hennepplantages steeg met 83%, wat volgens de gemeente overigens niet betekent dat er meer hennepkwekerijen zijn gekomen, maar juist dat er – dankzij de oplettendheid van burgers en politie – meer zijn opgerold. 

Evengoed drong de gemeenteraad er afgelopen week op aan dat in het regionaal beleidsplan van de politie nog meer nadruk komt te liggen op het bestrijden van drugsoverlast in de ruimste zin van het woord.

Uit de Steenbergse Courant