vrijdag 19 september 2014, 10:11

Bij lichtoverlast van A4 zijn later alsnog maatregelen mogelijk

STEENBERGEN – Als aanwonenden van het tracé straks lichthinder ondervinden, zoals zij vrezen, kunnen daar alsnog maatregelen tegen worden getroffen. Tot die conclusie komt burgerraadslid Jan Veraart van Gewoon Lokaal!, nadat hij de uitspraak van de Raad van State over de bezwaren tegen het tracébesluit (die allemaal werden afgewezen) nog eens goed heeft bestudeerd. ,,De ruimte die de minister heeft geboden, moet het college optimaal gaan benutten,’’ stelde Veraart gisteravond in de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad.

In de uitspraak van de Raad van State wordt volgens Veraart gesteld dat de mogelijke lichtoverlast van tevoren moeilijk in te schatten valt en dat de minister derhalve bereid om na de openstelling per situatie te bekijken welke maatregelen op dit punt alsnog getroffen dienen te worden.

,,Dit biedt serieuze hoop,’’ opperde Veraart. ,,,,Als de snelweg open is, zou de gemeente zelf een oproep moeten doen om de gevallen van lichthinder te inventariseren. En tegen de bewoners wil ik alvast zeggen: wees alert. We moeten nu samen optrekken.’’

Geluidsisolatie nog (lang) niet klaar

De geluidsisolerende maatregelen aan huizen langs het tracé van de A4 die hiervoor in aanmerking komen zijn nog niet (allemaal) uitgevoerd als de snelweg eind november open gaat. De werkzaamheden gaan als het goed is wel eerdaags beginnen, maar worden pas in april volgend jaar afgerond, wist wethouder Cors Zijlmans gisteravond te vertellen, in antwoord op vragen van raadslid Ad Theuns (D66).

Voor vijf woningen en de bewoners daarvan gaat het volgens de wethouder echter nog langer duren, in verband met een ‘second opinion’ ten aanzien van de te treffen maatregelen.  

‘Afwachten hoe verkeersstromen gaan lopen’

Lian Korst van het CDA vroeg zich af in hoeverre door ‘eerdere’ openstelling van de A4 verkeersproblemen te verwachten zijn op de nog niet heringerichte Zeelandweg Oost. ,,We kunnen die werkzaamheden in ieder geval niet naar voren halen,’’ reageerde Zijlmans., die ter plekke wel een afname van het vrachtverkeer verwacht.

,,We krijgen, als de A4 geopend is, sowieso met heel andere verkeerscirculaties te maken, maar hoe die zich precies gaan ontwikkelen valt op dit moment niet te voorspellen, dat zal de tijd moeten leren. Even afwachten dus.’’

Uit de Steenbergse Courant