zaterdag 7 juni 2014, 09:19

SAS wil in debat met raad over burgemeesterskwestie

STEENBERGEN – SAS Komt In Actie heeft de gemeenteraad voorgesteld om van het openbaar debat dat op 26 juni over de bestuurscrisis/burgemeesterskwestie wordt gehouden een zogenoemde beeldvormende vergadering te maken, zodat ook de burgergroepering en anderen kunnen mee debatteren over de affaire.

Initiatiefnemer en woordvoerder Arnold van der Heijden opperde dit plan donderdagavond tijdens de raadsvergadering. PvdA’er  Willem van den Berge reageerde als enige en wil in ieder geval in het presidium – het overleg van de fractievoorzitters – bekijken of dit mogelijk is.

Van der Heijden gaf in niet mis te verstane bewoordingen alvast de visie van SAS Komt In Actie op het ontslag van burgemeester Saskia Bolten en gemeentesecretaris Ans Leloux. Hij citeerde waarnemend burgemeester Joseph Vos: ‘Er is een open wond en zolang die niet genezen is, zullen de verhoudingen gespannen blijven’.

Van der Heijden had er de medische literatuur eens op nageslagen en kwam zodoende tot de conclusie dat een open wond alleen maar kan genezen wanneer deze volledig schoon is. ,,Onze vraag is: hoe gaan de huidige raad en het college ervoor zorgen dat deze wond schoon wordt? Want dat is hij nog lang niet. Naar ons idee is de wond pas schoon als het vertrouwen van de burgers terug is gewonnen.’’

‘Zolang deze wethouders in het college zitten, zal de wond niet genezen’

Daarvoor droeg hij meerdere tips aan, zoals het toegeven van fouten en het maken van openbare excuses. Ook stelde hij de positie van alle vier de wethouders ter discussie, die wat SAS betreft medeverantwoordelijk zijn voor de ontstane problemen. ,,Zolang deze wethouders in het college zitten, zal de wond niet schoon worden en niet kunnen genezen’

‘Ga in gesprek met de burgers’, luidde een volgend devies aan de politiek en vandaar ook de suggestie voor een beeldvormende vergadering, zodat de volksvertegenwoordigers rechtstreeks van de bevolking kunnen horen hoe er over de kwestie wordt gedacht. ,,In de afgelopen tijd zijn 3000 burgers weggezet als onbelangrijk en we zijn een aantal keer ook dom genoemd. Wij zijn niet dom en weten wat er speelt in de gemeenschap,’’ zo hield hij de raad voor.

Uit de Steenbergse Courant