woensdag 27 februari 2013, 13:17

Nieuwbouw De Bongerd kan dit jaar nog helemaal klaar zijn

STEENBERGEN – Voor het eind van dit jaar nog wil Stadlander de 34 nultreden-woningen gebouwd hebben op de hoek van de Molenweg en de Oudlandsestraat, waar voorheen De Bongerd stond. Het nieuwbouwplan behoudt de naam van de oude huishoudschool, zo maakte Stadlander-directeur Ton Ringersma vanmiddag bij de officiële presentatie van de plannen bekend.

Voor de levensloopbestendige huurwoningen komen in eerste instantie met name vijftigplussers in aanmerking. De gemiddelde huurprijs gaat 680 euro bedragen, maar de totale woonlasten zullen in de meeste gevallen niet hoger uitvallen dan gemiddeld 500 euro, mits zij de bewoners huursubsidie krijgen.

Maar in dat bedrag zijn al wel de gemeentelijke belastingen meegerekend, evenals de energiekosten. De Bongerd wordt namelijk ‘energieneutraal’ gebouwd, met een eigen warmtekrachtcentrale en veel zonne-panelen op de daken van de woningen. Waardoor de energierekening - door de bank genomen - zo’n 20 procent voordeliger zal zijn.

,,Een visitekaartje als het om duurzaamheid gaat,’’ reageerde wethouder Leo Heijmans dolenthousiast op deze ontwikkeling. Wethouder Cor van Geel toonde zich ook verheugd over het bouwplan. ,,Het ziet er goed uit. Volgens onze woonvisie hebben we in de kern Steenbergen 150 extra seniorenwoningen nodig, dus dit is een stap in de goede richting.’’

De gemeente en Stadlander praten momenteel ook over een vergelijkbaar, maar kleinschaliger concept voor de locatie van de (vroegere) Jacintha-school aan de Ram van Hagendoornstraat.

Opvallend aan De Bongerd is verder dat alle woningen een privé-terras krijgen, maar ook een gemeenschappelijke binnentuin en enkele ruimtes voor gezamenlijk gebruik. ,,Zo willen we de onderlinge contacten en het naar elkaar omzien weer bevorderen, want dat is hard nodig gezien alle bezuinigingen,’’ aldus Ringersma. ,,Mensen zullen elkaar meer moeten gaan helpen en als je elkaar beter kent, is het makkelijker om hulp te vragen.’’

Ringersma noemde de bouwlocatie ideaal, vanwege de ligging nabij voorzieningen zoals een supermarkt (Jumbo) en de beperkte afstand tot het winkelcentrum. ,,Ook het Cromwiel, waar veel activiteiten voor ouderen plaatsvinden, ligt redelijk in de buurt,’’ vulde wethouder Van Geel aan.

Ringersma spoorde hem aan zo snel mogelijk voor goedkeuring van de welstandscommissie en de benodigde omgevingsvergunning te zorgen. ,,We willen graag voor de zomer nog twee modelwoningen opleveren.’’

Doordat er in hoge mate met voorgefabriceerde wanden en dergelijke wordt gewerkt, kan het complete project voor eind van het jaar helemaal klaar zijn.

Uit de Steenbergse Courant