donderdag 30 januari 2014, 21:04

Doek valt voor Fatimaschool in De Heen

STEENBERGEN - De Fatimaschool in De Heen wordt per 1 augustus van dit jaar opgeheven en samengevoegd met de Maria Regina in Steenbergen. Die mededeling deed onderwijs-wethouder Cor van Geel vanavond in de gemeenteraad.

,,Dat heb ik vanmiddag vernomen van de voorzitter van de raad van bestuur van de Lowys Porquin Stichting,’’ vertelde Van Geel, tot verrassing van de raadsleden en de toehoorders van de vergadering op de publieke tribune. De Lowys Porquin Stichting is de regionale scholenkoepel waaronder zowel de Fatima als de Maria Regina vallen. ,,Meer informatie, over hoe men tot dit besluit is gekomen, heb ik op dit moment nog niet,’’ aldus de wethouder.

Bekend was overigens al wel dat het onderwijs in De Heen aan een zijden draadje hing, vanwege het sterk teruggelopen aantal leerlingen, die sinds twee jaar op een ‘klasdoorbrekende’ manier les kregen, omdat er te weinig kinderen waren om volledige groepen of zelfs combinatieklassen samen te stellen. 

Met het sluiten van de dorpsschool komt de leefbaarheid in De Heen nog verder onder druk te staan. Ook de plaatselijke voetbalclub, Val Aan, kan nog maar met moeite het hoofd boven water houden en onlangs besloot de Sint Annaparochie om de kerk in de kleinste kern van de gemeente Steenbergen af te stoten. Voor de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming valt in november het doek. 

Dit weekeinde sluit toevallig ook de enig overgebleven (levensmiddelen)winkel op het dorp, eigendom van zuivelhandel Dam.

Meer over dit alles kunt u morgen lezen in de Steenbergse Courant.

Uit de Steenbergse Courant