vrijdag 30 mei 2014, 13:42

Vrijstaat Stopia vanavond bij Hart van Nederland

STEENBERGEN – Stopia, de ‘vrijstaat’ die is uitgeroepen door een aantal bewoners van de Stoofdijk, is vandaag ook ontdekt door Hart van Nederland. Het nieuwsprogramma van SBS6 zendt vanavond om 19.00 uur een item uit over de actie, waarmee de bewoners wederom de aandacht vestigen op hun problemen: schade van de aanleg van de A4 en geluidsoverlast als de snelweg straks eenmaal open is voor het verkeer.

Voor de camera van Hart van Nederland stapte bewoner Vladimir Hornicek begin van de middag – geflankeerd door twee ‘bodyguards’ – zo parmantig als hij maar kon uit zijn tot ‘witte huis’ omgedoopte, presidentiële woning op de hoek van de Stoofdijk en de Zeelandweg Oost.

Tolhuisje

De residentie wordt binnen overigens wel met stutbalken overeind gehouden. In toenemende mate verschijnen bovendien scheuren in de gevel van het pand van de zelfverklaarde minister-president van Stopia, die vanavond op SBS ook te zien is in het tolhuisje op de dijk. Passerende automobilisten stoppen spontaan om een duit in het zakje te doen en hun steun aan de Stopianen te betuigen.

Zij hebben de afgelopen jaren vrijwel alle wegen bewandeld om in aanmerking te komen voor sanering of geluidswerende maatregelen, maar vingen tot nu toe steeds bot bij Rijkswaterstaat, die zich beroept op cijfers waaruit blijkt dat de decibellen op de huizen aan de Stoofdijk binnen de wettelijke perken  zullen blijven.

Druppel die de emmer deed overlopen

De Stoofdijkbewoners bestrijden dit en lieten zelf o.a. een onafhankelijk akoestisch onderzoek uitvoeren. Op grond daarvan zouden zij wel degelijk recht hebben op meer ‘bescherming’ tegen de toekomstige geluidsoverlast. Met name Hornicek en zijn overbuurman Paul van Nieuwenhuyzen blijven bij zowel Rijkswaterstaat als de gemeente aan de bel trekken, in de bijna ijdele hoop dat de problematiek nu eindelijk eens wordt aangepakt.

De druppel die toch al zo volle emmer onlangs deed overlopen, was het moment waarop zij ontdekten dat er geen meetapparatuur (meer) zat in het kastje dat trillingen had moeten registreren van de werkzaamheden aan de A4.

Wethouder Zijlmans wijst Rijkswaterstaat op verantwoordelijkheid

Wethouder Cors Zijlmans heeft inmiddels toegezegd dat hij op zo kort mogelijke termijn met de beslissingsbevoegde(n) van Rijkswaterstaat het gesprek aan wil gaan, om te bekijken hoe de penibele situatie van de Stoofdijk alsnog naar behoren kan worden opgelost. Er staat binnenkort een afspraak gepland met de nieuwe directeur van Rijkswaterstaat voor deze regio.

,,Ik wil graag ter plekke duidelijk maken wat er op de Stoofdijk aan de hand is en laten merken hoe dit bij de betrokkenen leeft. In de praktijk ziet er dat tenslotte toch anders uit dan vanachter de tekentafel. Een aantal zaken is voor verbetering vatbaar. Rijkswaterstaat is in ons land een stevig orgaan, waarover ik geen waarde-oordeel wil uitspreken, maar ik zal ze zeker op hun verantwoordelijkheid in deze wijzen. De bewoners hebben hier allemaal niet om gevraagd, maar ondevinden er wel de gevolgen van.’’

Bij de aannemer van de snelweg wil Zijlmans bovendien de resultaten ontvangen, van de metingen die eind vorig jaar gedaan zouden zijn.

‘Misschien zijn we wel beter af bij Rusland’

In afwachting van verdere ontwikkelingen, hebben Van Nieuwenhuyzen en Hornicek hun eigen ‘republiek’ uitgeroepen. Stopia geheten, als tegenhanger van Utopia.,,Daar bouwen mensen samen aan de ideale samenleving, hier wordt – buiten onze schuld – alles juist afgebroken.’’

Hoewel bloedserieus en zwaar teleurgesteld over de gang van zaken, heeft hun gevoel voor humor er niet onder geleden. ‘President’ Hornicek en minister Van Nieuwenhuyzen van propaganda overwegen namelijk zelfs al om Vladimir Poetin een brief te sturen, met het verzoek tot aansluiting bij Rusland. ,,Misschien zijn we daar wel beter af. Op Poetin’s manier van handelen kun je van alles aanmerken, maar hij doet het in ieder geval niet stiekem. De Nederlandse wet- en regelgeving daarentegen lijkt niet van toepassing op de Stoofdijk. Wij worden voortdurend voor de gek gehouden door de overheid en onze huizen worden, buiten onze schuld, compleet gemolesteerd.’’

Noodkreet

Stopia trok lokaal en regionaal al de nodige aandacht van de pers en krijgt nu dus ook landelijk de aandacht. ,,Wij hebben niks tegen de A4 of wie dan ook en vragen alleen maar om de correcte toepassing van de wet- en regelgeving,’’ luidt de noodkreet vanuit Stoofdijk, zoals die ook vanavond om 19.00 uur bij Hart van Nederland valt te beluisteren en te bekijken.

Uit de Steenbergse Courant