woensdag 22 januari 2014, 18:13

Ingrijpende renovatie van verouderde woningen Stadlander

STEENBERGEN – De komende jaren haalt Stadlander een stevige bezem door tientallen verouderde huurwoningen in met name Steenbergen-Zuid. Halverwege dit jaar vindt besluitvorming plaats, waarna begonnen kan worden met de renovatie. Bijzonder aan het project is dat ook eigenaren van voormalige huurwoningen aan kunnen sluiten bij het project.

De woningen die hiervoor in aanmerking komen, zijn van het zogeheten type 107, waarvan er vooral in de jaren ’50, ’60 en ’70 veel gebouwd zijn. Moderne woningen voor hun tijd, maar voor de hedendaagse markt hopeloos verouderd.

,,We zijn de schaarste voorbij,’’ vertelt Stadlander-directeur Ton Ringersma. ,,De trend waar we nu mee te maken hebben, is krimp en vergrijzing. Tegen die achtergrond plegen we nieuwbouw, maar moeten we anderzijds de bestaande woningvoorraad verbeteren en energiezuiniger maken.’’

Stadlander richt haar pijlen op het ontwikkelen van zogenoemde nultreden- of levensloopbestendige woningen Voorbeelden daarvan zijn in Steenbergen het nieuwbouwproject De Bongerd, dat in de afrondende fase zit, en de voorgenomen bouw op de locatie van de Jacintaschool aan de Ram van Hagedoornstraat.

Lift

Het grootste probleem van woningtype 107 is dat de badkamer klein is en zich op de eerste verdieping bevindt. Kortom, ongeschikt om zorg te bieden wanneer dat met het ouder worden van de bewoners nodig mocht blijken.

Renovatie is dus onvermijdelijk. Wanneer de besluitvorming eenmaal rond is, kan Stadlander van start. Afhankelijk van de mogelijkheden van het perceel wordt er gekozen voor een aanbouw met slaapkamer en badkamer, of komt er in de woning een lift. Daarnaast is er nog een pakket aan energiebezuinigende maatregelen dat de duurzaamheid van de huizen ten goede moet komen. Ooit had de woningbouwstichting 600 woningen in eigendom van het type dat gerenoveerd gaat worden. Inmiddels is daar de helft van verkocht, maar daarmee blijven er toch nog 300 over. Het grootste gedeelte daarvan, 78 stuks, staat in de wijk Steenbergen-Zuid. Verder in de Welberg (17), Kruisland (23) en Nieuw-Vossemeer (16).

‘Dichtgetimmerde huizen voorkomen’

Door het ophogen van de kwaliteit van de huurwoningen, liep de woningbouwstichting tegen het probleem aan dat particuliere eigenaren daarmee op achterstand komen. ,,Onze woningen worden aanzienlijk verbeterd ten opzichte van die van de meeste particulieren,’’ aldus Ringersma. Dan ontstaat er een scheve situatie die zelfs zou kunnen leiden tot onverkoopbare, dichtgetimmerde huizen in de toekomst. Dat willen we toch zeker voorkomen.’’

Beter verkoopbaar

Om die reden biedt Stadlander particulieren de mogelijkheid om mee te liften met het project.Bewoners krijgen een pakket aangeboden waarbij zij kunnen kiezen uit alle opties die gelden voor de huurwoningen. Dat kan gaan van een aanbouw tot een liftschacht of tot alleen energiebesparende maatregelen, zoals zonnepanelen. De woningeigenaren kunnen volgens Ringersma zo hun eigen pakket bij elkaar ‘shoppen’ en de toekomstbestendigheid van hun huizen optimaliseren. ,,Dat vergt uiteraard wel een investering, maar men kan zover gaan als men zelf wil, en de verkoopbaarheid van de woningen verbetert op deze manier aanzienlijk.’’

Uit de Steenbergse Courant