vrijdag 5 september 2014, 08:37

BC Deen staat voorlopig nog steeds in de kou

STEENBERGEN/DE HEEN – Vol verwachting kwam John van der Zande van BC Deen gisteravond naar het gemeentehuis, om voor aanvang van de raadsvergadering in te spreken over de huisvestingsproblemen van de bouwclub, waarna de Volkspartij een motie zou indienen met als doel: het neerzetten van een romneyloods mogelijk te maken op het speelveld aan de Langeweg in De Heen. Het liep anders.

De ‘verhuiskampioenen’ van BC Deen. Het bouwen ligt al vele maanden stil bij de club, die gisteravond in de gemeenteraad weer nul op rekest kreeg.

De Volkspartij werd door de fracties van VVD, CDA, Gewoon Lokaal en D66 namelijk niet in de gelegenheid gesteld de motie aan de orde te stellen. De coalitiepartijen willen het onderwerp pas op 18 september behandelen in de zogeheten oordeelsvormende vergadering.

Op z’n vroegst op 25 september kan er dan een besluit worden genomen over de nijpende kwestie; want BC Deen moet uiterlijk 22 september haar huidige onderkomen aan de Schansdijk hebben verlaten.

‘Heel De Heen staat achter ons’

Aangezien de motie onbesproken bleef, mocht – volgens de vergaderregels – ook Van der Zande nu zijn zegje niet meer doen. Mopperend en wel verliet hij, boven alles zwaar teleurgesteld, de raadszaal van het gemeentehuis. ,,We zitten met de handen in ons haar,’’ vertelde hij in aanloop naar de bijeenkomst al. De toekomst van BC Deen staat op het spel en dat gaat Van der Zande, zeker met het oog op de 55ste carnaval in Steenbergen, zeer aan het hart.

BC Deen telt een kleine dertig leden, onder wie veel jeugd. Ook voor dit sociale aspect, zou de gemeente meer oog moeten hebben, vindt Van der Zande. ,,Ze willen ons gewoon niet helpen, dat blijkt wel weer. Heel De Heen staat achter ons en vindt het prima als onze nissenhut op het speelveld komt te staan.’’

‘Ondemocratisch dat motie niet behandeld is’

Ook de fractieleden van de Volkspartij keerden gisteravond trouwens behoorlijk gedesillusioneerd huiswaarts. Niet alleen omdat BC Deen nu nog altijd in de kou staat, maar ook vanwege de wijze waarop de motie werd ‘afgewezen’.

,,Dat was ondemocratisch, strijdig met het reglement van orde en had dus nooit op deze manier mogen gebeuren,’’ stelde fractievoorzitter Michel Lambers na afloop van de beraadslagingen. ,,Een motie mag altijd in stemming worden gebracht, ongeacht op welk moment die in een raadsvergadering wordt ingediend en ongeacht het onderwerp.’’

Volgens burgemeester Joseph Vos zag Lambers dit verkeerd, maar die bleef bij zijn standpunt en kondigde aan de situatie te zullen toetsen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. ,,Wij komen hier later nog op terug!’’

Een uitgebreider artikel over de huisvestingsproblemen van BC Deen is vandaag te lezen in de Steenbergse Courant

Uit de Steenbergse Courant