vrijdag 1 februari 2013, 14:32

Verklaring raadslid Ger de Neve over integriteit

STEENBERGEN – Raadslid Ger de Neve heeft gisteravond in de gemeenteraad een verklaring afgelegd naar aanleiding van het verzoek tot een onderzoek naar zijn integriteit. ,,Ik ben uit mijn rol gevallen als raadslid, ik had het zuiver moeten houden,’’ stelt hij daags na de vergadering.

De Neve zit onder zijn eigen naam als eenmansfractie in de Steenbergse gemeenteraad, die in december tegen de mogelijke vestiging van een speelautomatenhal stemde. Kort voor de vergadering waarin deze knoop werd doorgehakt, diende één van de betrokken ondernemers bij de gemeente een verzoek in tot onderzoek naar de integriteit van De Neve.

De ondernemer in kwestie, Jos den Oudsten, deed dit vooral op basis van een mailtje dat De Neve in april had gestuurd naar CG Leisure, het bedrijf waarmee Den Oudsten op de Westdam een casino wilde beginnen. In het bewuste mailtje schreef De Neve dat hij niet inging op de uitnodiging van de genoemde ondernemers om hun plannen toe te lichten. De Neve memoreerde in het bericht dat één van zijn dochters nog salaris te goed zou hebben van Den Oudsten, uit de tijd dat die een restaurant op de Westdam bestierde.

Volgens Den Oudsten stelde De Neve hem op deze manier in een kwaad daglicht en keek het raadslid door een gekleurde bril naar de discussie over de speelautomatenverordening.

,,Het was beter geweest als ik het persoonlijke en het politieke gescheiden zou hebben en twee aparte e-mailberichten zou hebben geschreven. Dan was het vaderschap en het raadslidmaatschap gescheiden gebleven,’’ verklaarde De Neve gisteravond in de openbaarheid.

,,Ik zie dit niet zozeer als een verontschuldiging, maar hoop wel dat de kou nu uit de lucht is. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de Steenbergse politiek in het algemeen,’’ zei hij vandaag desgevraagd, ter aanvulling op zijn verklaring. ,,Een onderzoek kost tenslotte ook weer geld en we moeten juist bezuinigen.’’

Of er alsnog een onderzoek naar zijn handelwijze wordt ingesteld, is op dit moment niet bekend. Alle fractievoorzitters van de acht raadspartijen en de burgemeester hebben hierover in beslotenheid met elkaar gesproken, maar nog geen mededelingen gedaan. Ook na gisteravond kan burgemeester Saskia Bolten hieromtrent nog geen uitsluitsel geven. ,,Dit is een stap van Ger de Neve zelf. Ik vind het in ieder geval moedig dat hij tegenover de hele gemeenschap een fout toegeeft.’’

Uit de Steenbergse Courant