dinsdag 11 juni 2013, 11:25

Politiek weet even niet hoe nu verder met kunstgrasvelden

STEENBERGEN - De onlangs gehouden beeldvormende vergadering over de verzoeken om kunstgras van vv Steenbergen, SC Kruisland en NVS, is een nutteloze avond gebleken, vindt ook ‘de politiek’. Hoe nu verder? Dat is de grote vraag. En mogen alle raadsleden wel mee blijven discussiëren over dit onderwerp, vanwege hun betrokkenheid bij andere voetbalclubs in de gemeente?

De beeldvormende vergadering van 21 mei jongstleden zaaide eerder meer verwarring over de kwestie dan dat er duidelijke antwoorden kwamen, waarop de politieke partijen zich een oordeel kunnen vormen.

Tot die conclusie waren de betrokken clubs meteen al gekomen en in de presidiumvergadering van gisteravond uitten de aanwezige fractievoorzitters eenzelfde mening. Vincent van den Bosch van D66 zei het nog netjes: ,,De beeldvormende vergadering had niet echt toegevoegde waarde en is zijn doel voorbijgeschoten, zodoende bestaat er nog steeds veel wrevel bij de voetbalverenigingen.’’

Jan Ooms van Steenbergen Anders noemde de voorbereiding vanuit de gemeente(raad) onvoldoende. ,,Eerdere beeldvormende vergaderingen, over andere onderwerpen, vertoonden een stijgende lijn. Uit deze bijeenkomst moeten we lering trekken. Van tevoren moet duidelijker zijn welke informatie we tijdens zo’n vergadering nog nodig hebben, om vervolgens onze besluiten op te kunnen baseren.’’

Blaam

,,Een verloren avond, vooral voor de betrokkenen, dat geeft frustratie,’’ zei Ger de Neve (Lijst Ger de Neve), recht voor z’n raap. Cors Zijlmans, voorzitter van de bewuste vergadering, stelde dat het niet eenvoudig was geweest om een en ander in goede banen te leiden. ,,U treft geen blaam,’’ reageerde burgemeester Saskia Bolten. ,,Ik had dit vooraf beter moeten afkaarten in het presidium.’’

Blijft de vraag bij wie de bal nu ligt. ,,Ik weet zo zoetjesaan niet meer wat te doen,’’ merkte verantwoordelijk wethouder Miriam Termeer op. Waarop de burgemeester toezegde met een ‘procesvoorstel’ te zullen komen. Er zal vroeg of laat immers toch een beslissing genomen moeten worden over het al dan niet honoreren van de verzoeken om kunstgrasvelden aan te leggen op de sportparken in Steenbergen, Kruisland en Nieuw-Vossemeer.

Dubbele petten

In de vervolgdiscussie(s) dienen de raadsleden Loes Baselier (D66) en Jurgen Huijbregts (CDA) zich wel meer in toom te houden, stelde Jan Ooms, refererend aan de ‘dubbele petten’ van voornoemde politici. ,,Zij moeten op z’n minst duidelijk aangeven dat zij namens hun fractie spreken en ook nog een andere pet op hebben.’’ Hun inbreng in de beeldvormende vergadering raakte volgens Ooms ‘het randje van de integriteit’.

Baselier is nauw verbonden aan SC Welberg, Huijbregts is betrokken bij vv Dinteloord. ,,Gewoon als vrijwilliger, niet als bestuurslid,’’ reageerde CDA-fractieleider Koos Boluijt op deze kritiek. ,,Wij nemen deze opmerking ter harte en dit is ook binnen onze fractie onderwerp van gesprek,’’ aldus D66-fractievoorzitter Vincent van den Bosch.

Uit de Steenbergse Courant