dinsdag 22 april 2014, 12:57

Carnavalsbouwclubs luiden de noodklok over huisvesting

DE HEEN/STEENBERGEN – Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen heeft een brandbrief gestuurd naar de gemeente(raad) met het dringende verzoek om de organisatie te ondersteunen bij de huisvesting van de wagenbouwers, nu met name BC Deen en BC Gebeiteld eerdaags hun huidige onderkomen dreigen kwijt te raken.

BC Deen en BC Gebeiteld hebben twee weken geleden te horen gekregen dat zij de loods aan de Schansdijk in De Heen binnen afzienbare tijd moeten verlaten. De kans bestaat dat zij vanaf volgende week dakloos zijn. Helemaal zeker is dat volgens John van de Zande van BC Deen en de Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen overigens nog niet.

,,Een dezer dagen gaat de kogel door de kerk. Ik heb nog wel een sprankje hoop, maar vrees het ergste. De investeerder dacht dat wij al weg waren, dankzij een tussenpersoon zitten we hier nog steeds, maar voorlopig mochten we sowieso geen bouwactiviteiten ontplooien.’’

De bouwclubs zagen zich de afgelopen jaren al vaker gedwongen om te verhuizen en nieuwe locaties zijn niet of nauwelijks meer voorhanden. De huisvestingsproblematiek, die ook andere bouwclubs parten speelt, was één van de redenen om eind vorig jaar de overkoepelende  belangenstichting in het leven te roepen. Daarbij hebben zich volgens Van der Zande inmiddels acht bouwclubs uit heel de gemeente aangesloten. ,,Alleen vanuit Kruisland nog niet, maar ook die hopen we erbij te betrekken.’’

Lamgeslagen

De leden van BC Deen en BC Gebeiteld zijn momenteel behoorlijk lamgeslagen, aldus Van der Zande. ,,Het zou toch wel heel wrang zijn dat we, met het 55-jarig bestaan van carnaval in Strienestad op komst, niet meer verder zouden kunnen.’’

In de brandbrief stelt de organisatie dat het onderdak bieden aan bouwclubs niet direct een gemeentelijke taak is, maar roept zij de gemeente niettemin op haar faciliterende en –regierol te nemen. De carnavalsbouwers richten hun verzoek in het bijzonder aan de coalitiepartijen en verwijzen naar het nieuwe collegeprogramma van de gemeente Bergen op Zoom, waarin ‘verbetering van de huisvesting van de Bergse bouwclubs’ is opgenomen. Van der Zande: ,,Het wordt tijd dat Steenbergen op dit gebied ook eens iets gaat ondernemen.’’

VVD: ‘Duurzame en structurele oplossing zien te vinden’

Door de aanleg van de A4 staan er bijvoorbeeld nog loodsen leeg, waarover de gemeente mogelijk met Rijkswaterstaat een deal kan maken, zo oppert de woordvoerder van de SBCS, die overigens dringend op zoek is naar (onafhankelijke) bestuursleden, om de kar verder te trekken.

De noodkreet van de bouwclubs heeft er inmiddels toe geleid dat VVD-raadslid Nicky Broos aan B en W heeft gevraagd met de afzenders om de tafel te gaan zitten, ‘om te zien wat het college kan betekenen, in de meest brede zin van het woord, voor de verschillende bouwclubs, vertegenwoordigd door de Stichting Belangen Carnavalsbouwclubs Steenbergen’. Met als doel: ‘Een zo duurzame en structureel mogelijke oplossing te vinden, binnen de financiële mogelijkheden van de carnavalsbouwclubs’.

Uit de Steenbergse Courant