woensdag 2 januari 2013, 21:52

Burgemeester looft gemeenschapszin in haar nieuwjaarsrede

STEENBERGEN - Burgemeester Saskia Bolten heeft vanavond in haar nieuwjaarstoespraak een pluim op de hoed gestoken van alle vrijwilligers die in onze gemeente actief zijn. ,,Jullie geven het goede voorbeeld dat je met samenwerking grote resultaten kunt boeken,’’ zei de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis. ,,Weet dat uw werk gewaardeerd wordt.’’

De huidige economische situatie dwingt ook de overheid om dit goede voorbeeld nog nadrukkelijker te volgen, zo stelde zij voorts. ,,Er wordt een groot beroep op ons allemaal gedaan. We zullen nog meer zelf moeten organiseren en klaarspelen. Eerlijk gezegd denk ik dat we dat kunnen, misschien zelfs wel béter kunnen. Mits we goed samenwerken, ook met degenen waarmee dat niet vanzelfsprekend lijkt.’’

Bolten stond verder onder andere stil bij het grote belang van integriteit. ,,Dat is meer dan ooit de toetssteen voor het vertrouwen van de burger in de overheid.’’ Ook merkte zij op dat het aantal handhavingszaken in de gemeente toeneemt. ,,Ik hoop dat dit slechts een tijdelijke kwestie is. Want het is natuurlijk beter als iedereen de afspraken gewoon naleeft, zodat er geen sprake hoeft te zijn van valse concurrentie en dat ook de nodige overlast beperkt kan blijven.’’
In dit kader noemde zij speciaal het parkeergedrag op de Markt, waarop noodgedwongen nog strenger gecontroleerd zal gaan worden. Tot besluit van haar eerste nieuwjaarsrede bracht de burgemeester met alle aanwezigen een toost uit op 2013.

De drukbezochte nieuwjaarsreceptie had dit jaar een informeler karakter dan voorheen. Burgemeester en wethouders stonden niet in een rijtje handjes te schudden, maar mengden zich onder de aanwezigen, die zodoende ook meer gelegenheid hadden om onderling de beste wensen uit te wisselen.

Na de toespraak van de burgemeester werd het publiek getrakteerd op een verrassingsoptreden van het 125-jarige mannenkoor ABS, dat met een speciaal lied de opening van zijn jubileumjaar markeerde. De gastleden Carel Jan Reuver (tenor) en Martine van de Kar (sopraan) brachten bovendien het Libiamo van Verdi, het beroemste duet uit de opera La Traviata, ten gehore. Een luid applaus viel zowel hen als de leden van het koor zelf ten deel.

Uit de Steenbergse Courant