vrijdag 16 augustus 2013, 13:55

B en W willen toegangsverbod parkeerplaatsen ongedaan maken

STEENBERGEN – Als het aan B en W ligt, wordt de zogenoemde ‘onttrekking aan de openbaarheid’ van vier parkeerterreinen in Steenbergen, Nieuw-Vossemeer, Dinteloord en Kruisland zo snel mogelijk weer ongedaan gemaakt. Van overlast op deze locaties is volgens het college namelijk hoegenaamd geen sprake.

Het gaat om de openbare parkeerplaatsen achter de sporthal van ’t Cromwiel in Steenbergen, aan de Dorus Rijkersstraat in Dinteloord, bij sportpark De Danen in Nieuw-Vossemeer en sportpark ’t Hoogje in Kruisland.

Vorig jaar maart besloot de gemeenteraad deze locaties, op voorspraak van het toenmalige college, tot verboden gebied te verklaren voor onbevoegden, van elf uur ’s avonds tot zeven uur ’s morgens.

Als reden voor de maatregel werd destijds aangevoerd dat op voornoemde plekken jongeren rondhingen en overlast veroorzaakten.

Sindsdien hebben zich volgens huidig burgemeester Saskia Bolten echter geen ongewenste situaties voorgedaan op de parkeerterreinen. Zij baseert zich hierbij op informatie van de politie en het jongerenwerk.

‘Onnodige regelgeving dus’, stelt de burgemeester. ,,Tegen overlast kunnen we zo nodig altijd optreden.’’

Bolten realiseert zich dat er van de verboden toegang-borden een preventieve werking uit kan gaan. Desondanks willen B en W de ‘onttrekking aan de openbaarheid’ liefst met onmiddellijke ingang ongedaan maken en de borden laten verwijderen.

De gemeenteraad bepaalt evenwel of het zover komt. Het college-voorstel wordt volgende maand behandeld.

Uit de Steenbergse Courant