donderdag 10 april 2014, 20:47

Overlast bij bushalte Molenweg wordt aangepakt

STEENBERGEN – De boa’s van de gemeente Steenbergen en de schoolleiding van ’t R@velijn gaan nadrukkelijk toezien op het gedrag van de jeugdige passagiers die gebruik maken van de bushalte voor seniorenflat De Wieken aan de Molenweg, waarvan de bewoners veel hinder zeggen te ondervinden. Hun klachten over de stank van de bussen worden onder de aandacht gebracht van Veolia. Verplaatsing van de bushalte zal in ieder geval op korte termijn niet mogelijk zijn.

Een en ander werd vanavond duidelijk in de eerste zogeheten oordeelsvormende vergadering (voorheen commissie genaamd) van de nieuwe gemeenteraad, waarbij eerst twee bewoners van de Wieken inspraken en het onderwerp ook op de agenda stond. Dit naar aanleiding van vragen die de Volkspartij begin dit jaar stelde over de problematiek en voorstelde om de bushalte te verplaatsen naar ’t R@velijn.

B en W lieten weten dat deze optie aan de orde is gesteld bij de nieuwbouw van de school van enkele jaren geleden, maar door provincie en Veolia werd afgewezen, ook al zouden de kosten voor rekening van de gemeente komen. De afstand tot de bushalte bij het Floraplein zou dan namelijk te groot worden en dat is niet praktisch voor reizigers die moeten overstappen. Volgens het college waren er sinds 2010 bovendien geen overlastklachten binnen gekomen.

Streng beleid en handhaving  

Desondanks braken vanavond niet alleen de Volkspartij, maar in navolging daarvan ook de VVD, PvdA en Gewoon Lokaal! een lans voor het woongenot van de senioren. Wethouder Bert van Kesteren reageerde hierop met de mededeling dat er zeer recent een gesprek is geweest met de schoolleiding van ’t R@velijn, met als uitkomst dat er een heel streng beleid gevoerd gaat worden tegen leerlingen die zich misdragen bij de bushalte.

Van Kesteren deed verder de toezegging dat de boa’s van de gemeente de situatie de komende tijd nauwlettend in de gaten gaan houden en indien nodig handhavend zullen optreden. En bij Veolia wordt het verzoek neergelegd om de buschauffeurs te wijzen op de overlast die de bewoners ervaren door het stationair draaien van de motoren en het optrekken van de bussen.

Bushalte opheffen

Zolang er geen structurele oplossing mogelijk is, kan de raad zich vinden in deze maatregelen. ,,Maar wij gaan wel monitoren en komen hier over drie maanden op terug,’’ stelde Michel Lambers. Hij deed de wethouder nog de suggestie aan de hand om de betreffende bushalte helemaal weg te halen. De tegenover liggende bushalte aan het Floraplein zou volgens de Volkspartij prima dienst kunnen doen voor het busverkeer uit beide richtingen. Van Kesteren beloofde het idee mee te nemen in de contacten met Veolia, dat eind van dit jaar het openbaar busvervoer overigens ‘kwijtraakt’ aan Arriva.

Uit de Steenbergse Courant