vrijdag 8 mei 2015, 09:42

Burgemeesterschap trekt 28 kandidaten

STEENBERGEN - Wim van de Donk, Commissaris van de Koning in Noord-Brabant, heeft niet minder dan 28 sollicitaties op het ambt van burgemeester van de Gemeente Steenbergen mogen ontvangen.

Blijkbaar is de gemeente vooral in trek bij de heren want van deze reeks is slechts een vijftal kandidaten van het vrouwelijk geslacht. Het gros van de aspirant-burgemeesters is lid van de VVD (10), 6 van het CDA, 4 van de PvdA, 2 van D66 en 1 van de SP. Van de resterende kandidaten is er één van een lokale partij en vier van onbekende politieke kleur. Verder valt over de kandidaten te vertellen dat het een (oud-)burgemeester, twaalf (oud-) wethouders, elf sollicitanten met een achtergrond bij de overheid en vier uit het bedrijfsleven of vrije beroepen betreft.

De komende weken maakt de CdK een selectie uit de kandidaten die hij vervolgens bespreekt met de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. Deze staat onder voorzitterschap van Wilma Baartmans (Gewoon Lokaal!). De commissie voert de verdere gesprekken met de kandidaten en komt uiteindelijk met een advies naar de gemeenteraad. Deze doet op haar beurt weer een aanbeveling aan de Commissaris van de Koning. Na nog een laatste gesprek met de minister van Binnenlandse Zaken, zal de Koning de nieuwe burgemeester van de Gemeente Steenbergen benoemen. De uiteindelijke beëdiging door de Commissaris van de Koning kan dus nog kort voor de zomervakantie plaatsvinden. En anders toch in ieder geval kort erna.

Uit de Steenbergse Courant