dinsdag 19 mei 2015, 07:00

Inventarisatie van enge plekken in alle kernen

STEENBERGEN – Vanuit het principe dat iedereen zich veilig moet voelen in de gemeente Steenbergen, willen burgemeester en wethouders alle ‘enge plekken’ in de openbare ruimte inventariseren, om deze locaties vervolgens aan te kunnen pakken, zodat ze niet meer als eng worden ervaren.

Een zelfde inventarisatie werd voor het laatst in 1992 uitgevoerd en leverde destijds 25 plekken op waar inwoners zich niet altijd even veilig voelden. Soms waren daarvoor concrete oorzaken aan te wijzen, in andere gevallen ging het om een subjectieve beleving van onveiligheid. Waar mogelijk werden de locaties onder handen genomen, bijvoorbeeld door rigoureus snoeiwerk of het aanbrengen van straatverlichting.

B en W hebben de Dorpsraden, de Stadsraad en Leefbaarheid De Heen vorig jaar herfst al gevraagd om ‘enge plekken’ binnen de bebouwde kom van de verschillende kernen door te geven en vragen nu ook aan alle inwoners om dit te doen. Waarbij het college graag zo volledig mogelijk geïnformeerd wil worden, bijvoorbeeld over specifieke tijdstippen waarop een bepaalde locatie mensen een onveilig gevoel bezorgt en waardoor dat naar hun mening dan komt. Dat kan o.a. zijn omdat er een groep personen rondhangt.

Reacties zijn tot 7 juli welkom bij de gemeente, via het e-mailadres j.vandenhof@gemeente-steenbergen.nl

Foto Mark Koenraadt

Uit de Steenbergse Courant