vrijdag 29 mei 2015, 10:00

Brandbrief raad aan minister over hinder A4

STEENBERGEN – In een (brand)brief aan minister Schultz van Infrastructuur en Milieu vraagt de raad de bewindsvrouw om een ‘ruimhartige, constructieve en pragmatische oplossing’ voor de omwonenden van de A4, die kampen met licht- en geluidsoverlast van de nieuwe snelweg.

‘Wij betwijfelen of Rijkswaterstaat wettelijk gezien correct gehandeld heeft. Als gemeente Steenbergen voelen wij ons zeer tekort gedaan in het begrip van Rijkswaterstaat voor de emotionele gevolgen die de licht- en geluidsoverlast voor het dagelijks leven van onze inwoners kunnen hebben’, zo schrijft burgemeester Joseph Vos namens de voltallige raad, die zich behalve tot de verantwoordelijke minister ook tot de Tweede Kamer richt.

‘Extra geluid leidt bij omwonenden tot grote frustratie, stress, slapeloosheid en overspannenheid’

In de brief wordt met name de extra geluidsoverlast aangehaald, veroorzaakt door de speciale wegmarkering, waarmee de verkeersveiligheid wordt bevorderd. Deze belijning zou oorspronkelijk worden aangebracht over een lengte van 1300 meter, maar dat werd uiteindelijk 16,5 kilometer. ‘Omdat het wegdek zelf is gemaakt van relatief stil asfalt, overstemt het geluid afkomstig van verkeer dat over de geprofileerde wegmarkering rijdt duidelijk het normale verkeersgeluid. Voor bewoners in de nabijheid van de rijksweg geeft dit alles een irritant, snerpend extra geluid… Het extra geluid leidt bij omwonenden tot grote frustratie, extra spanningen en stress, slapeloosheid en overspannenheid’, zo schrijft de raad, die de klachten als terecht beoordeelt.

‘Teleurgesteld in de houding van Rijkswaterstaat’

Tot onvrede van de raad, heeft Rijkswaterstaat zich tot op heden niet bereid getoond mee te werken aan verbetering van de probleemsituaties, waaronder ook de lichthinder van het verkeer en de overlast van reflecterend zonlicht in de geluidsschermen. ‘Als gemeenteraad zijn wij teleurgesteld in de houding van Rijkswaterstaat met betrekking tot de geuite klachten. Het gevoel van urgentie wordt onvoldoende erkend en er wordt niet naar een oplossing gezocht’.

Wetende dat zij op 9 juli een werkbezoek brengt aan de A4, hoopt de raad nu dat minister Schultz hiertoe wél bereid zal zijn. 

Uit de Steenbergse Courant