maandag 22 juni 2015, 16:55

Opknap begraafplaats Dinteloord

DINTELOORD – De werkgroep ‘Rustpunt in Beweging’ is afgelopen zaterdag van start gegaan met de werkzaamheden die de begraafplaats aan het Zuideinde in Dinteloord een meer open en parkachtig karakter moeten geven.

De gemeenteraad besloot hiervoor eind vorig jaar ruim 40.000 euro beschikbaar te stellen, maar vanuit het oogpunt van burgerparticipatie werd tevens gekozen om dit traject in te gaan met de werkgroep ‘Rustpunt in Beweging’, die nauw betrokken is bij het opstellen, uitwerken en uitvoeren van de plannen. Ook andere vrijwilligers, onder wie meerdere leden van zaalvoetbalvereniging FC Lattentrappers, en lokale ondernemers werden bereid gevonden om hun steentje bij te dragen aan de werkzaamheden.

De klus begon zaterdag met het dichten van de sleuven rond de grafmonumenten en het opbreken van de klinkerpaden tussen de graven. De werkzaamheden gaan nog wel een paar zaterdag in beslag nemen en bestaan onder meer uit het verleggen en verbeteren van de paden, het slopen van de bezinningsruimte en het opnieuw bestraten van het voorterrein. Ook het op de begraafplaats aanwezige oorlogsmonument krijgt een opknapbeurt en ten behoeve van bezoekers worden banken geplaatst. Komend najaar wordt de haag rondom de begraafplaats aangepakt en op de planning staat verder nog een bomenplan.

Meer dan genoeg te doen dus, waarvoor alle hulp van harte welkom is. Wie de werkgroep een handje wil helpen kan zich aanmelden bij G. van Saarloos via saarwest@home.nl

Uit de Steenbergse Courant