vrijdag 26 juni 2015, 08:35

Vos steunt politie: geen motoragent voor Kleine Tour

STEENBERGEN – Burgemeester Joseph Vos heeft zich gisteravond niet bereid getoond bij de politie aan te dringen op het alsnog beschikbaar stellen van een motoragent ter begeleiding van de Kleine Tour.

Raadslid Wil Knop van de Volkspartij probeerde dit af te dwingen en had daarvoor een uiteindelijk niet in stemming gebrachte motie opgesteld, die in aanloop naar de raadsvergadering de steun leek te hebben van alle fracties. Toen Vos echter te kennen gaf dat hij de motie hoe dan ook niet zou gaan uitvoeren, haakten de meeste (coalitie)partijen af.

Alleen de oppositiepartijen Volkspartij, PvdA en in mindere mate het coalitiepartij CDA drongen gisteravond nadrukkelijk aan op het belang van politiebegeleiding, vooraan de karavaan, om de veiligheid van de ruim tweehonderd kinderen tijdens de etappes te kunnen waarborgen.

‘Afdoende politiehulp om Kleine Tour verantwoord te laten rijden’

Volgens de burgemeester, die het evenement en de organisatie weliswaar roemde, kan dat ook met de medewerking die de politie wél heeft aangeboden. Die bestaat dan uit een dagelijkse briefing, het adviseren van de vrijwillige verkeersregelaars, het analyseren van de routes op gevaarlijke (kruis)punten waar de aanwezigheid van de politie nodig is, en rechtstreekse contactmogelijkheden tussen de Kleine Tour-leiding en ‘agenten in het veld’, zodat die snel in actie kan komen als zich onderweg verkeersproblemen voordoen. ,,Dat lijkt mij afdoende voor een heel verantwoord verloop van de jeugdronde,’’ aldus Vos. ,,Daarvoor heb ik mij maximaal ingespannen.’’

Hij schaart zich hiermee achter de beslissing van de politie, die het begeleiden van dergelijke activiteiten met een motoragent niet meer tot haar taken rekent. Het bestrijden van o.a. woninginbraken en druggerelateerde criminaliteit heeft voorrang. ,,Daarover zijn we het als burgemeesters in de regio ook eens.’’

‘Ik zou het niet graag voor m’n rekening nemen als hierdoor ongelukken gebeuren’

,,Onaanvaardbaar. Met de veiigheid van zoveel kinderen moet je niet spelen. Het gaat te ver om deze minimale inzet niet te leveren. Daar kunt u op z’n minst tegen protesteren,’’ vond PvdA’er Willem van den Berge. ,,Ik zou het niet graag voor m’n rekening nemen als er door deze beslissing ongelukken gebeuren.’’

De Stichting Kleine Tour Steenbergen moet zich nog beraden op het geboden alternatief. ,,Feit blijft dat een motoragent de bevoegdheid heeft om het verkeer al rijdend te regelen. Vrijwillige verkeersregelaars mogen dat niet en missen sowieso het gezag dat de politie geniet.’’

Tegenstrijdige regels

Bovendien worden we er nu mee geconfronteerd dat de provincie Zeeland, waar we ook komen, op provinciale wegen permanente politiebegeleiding eist. In West-Brabant is dat blijkbaar niet het geval, terwijl je over hetzelfde politiedistrict praat. Zo wordt het ons allemaal wel erg lastig gemaakt,’’ reageerde secretaris Jack Goossens.

Uit de Steenbergse Courant