dinsdag 28 juli 2015, 07:30

Spanning bij opgraving oude stadsmuur stijgt

STEENBERGEN -  De eerste dag waarop de opgraving van de fundamenten van de oude stadsmuur aan de Ram van Hagedoornstraat is hervat, heeft nog geen uitkomst geboden. Duidt de vreemde aftakking die twee weken geleden werd aangetroffen nu op een versteviging ter plekke of zijn de archeologen op een stadspoort gestuit? Wie het weet, mag het zeggen.

Archeoloog Hendrik Uleners van SOB Research dat in opdracht van de gemeente het onderzoek doet, denkt het laatste. Zijn amateur-collega Christ van Terheijden die namens de Stichting Stadsarcheologie Steenbergen assisteert bij de opgraving, zet daar zijn vraagtekens bij. Hij blijft erbij dat de stadspoort, dé Kruispoort om precies te zijn, pal naast de huidige dierenkliniek stond. De beide archeologen hopen uiterlijk vrijdag het pleit te kunnen beslechten.

“We missen nog een stuk fundament”

Uleners baseert zijn conclusie dat het om een stadspoort gaat op een kaart uit 1560 waarop te zien is hoe een landweg precies naar het punt loopt waar de fundamenten boven de grond komen. “We dachten eerst dat de muur misschien uit de 14e eeuw zou stammen maar daar zijn we van teruggekomen. We denken dat het stadsmuur is die in de 15e eeuw gebouwd is en die een stuk kleiner is dan de oorspronkelijke muur.”

Het mysterie houdt stadsarcheoloog Van Terheijden duidelijk bezig. “De blootgelegde contouren wijzen op een bouwwerk dat een vierkante vorm had. Misschien wel een toren? Misschien een poort? Zeker weten doen we het nog niet. Bovendien missen we nog een stuk fundament tussen de zijmuren. De kans bestaat dat die stenen bij eerdere werkzaamheden in de grond al verwoest zijn of dat zij zijn meegenomen toen de muur eeuwen geleden is afgebroken. Tegenwoordig rent de jeugd naar de bouwmarkt als ze iets nodig heeft, maar vroeger werd iedere steen opnieuw gebruikt.”

In de grond bewaard

Over één ding zijn beide archeologen het eens: het gaat hier om een voor Steenbergen waardevolle vondst is. Vooralsnog graven de archeologen met frisse moed verder tot het moment dat zij aan het einde van het bouwvlak komen. Of het moment waarop er geen muur meer is, want het is niet ondenkbaar dat een deel van de fundamenten bij de eerdere bouw van de Jacinthaschool verdwenen is.

Wanneer alle gegevens bekend zijn gaan gemeente en projectontwikkelaar (in dit geval Stadlander) met elkaar in overleg. Het doel zal dan zijn om de bouwplannen dusdanig aan te passen dat de fundamenten in de grond bewaard blijven.

Foto’s: Dasja Abresch©Steenbergse Courant

Uit de Steenbergse Courant