maandag 5 oktober 2015, 09:30

Kleedaccommodaties in eigendom sportclubs

STEENBERGEN – Mits de raad het voorstel van burgemeester en wethouders in meerderheid steunt, worden de kleedgebouwen op de sportparken van Steenbergen (vv Steenbergen en sv Diomedon), Dinteloord (vv Prinsenland), Nieuw-Vossemeer (NVS), Welberg (SC Welberg) en Kruisland (SC Kruisland) per 1 januari in eigendom overgedragen van de gemeente naar de betreffende clubs.

De verenigingen zijn hiermee volgens wethouder Cors Zijlmans van sportzaken inmiddels akkoord. Aan de op handen zijnde overdracht is een ruime periode van overleg tussen de gemeente en de sportclubs voorafgegaan. ,,Geen eenvoudig traject, maar alle waardering voor de medewerking en het meedenken vanuit de verenigingen,’’ stelt Zijlmans. ,,De volgende stap is de verdere privatisering van de sportaccommodaties.’’

Het bestaande onderhoudsfonds van in totaal 60.476 euro wordt ook overgeheveld naar de betrokken clubs. De bijdrage die SC Welberg hieruit krijgt, wordt afgelost op de lening die de vereniging is aangegaan om haar vorig jaar gerealiseerde kleedruimte te financieren. Aan deze accommodatie hoeft immers nu nog geen onderhoud te worden gepleegd.

Voor het verder opknappen van de verschillende kleedgebouwen, kunnen de andere verenigingen op een eenmalige tegemoetkoming van vijftig procent in de kosten rekenen, waarbij het niveau van de voorziening op het Welbergse sportpark als graadmeter telt.

Op termijn levert de overdracht van de kleedaccommodaties de gemeente een besparing op van bijna 100.000 euro.

Het onderwerp wordt vanavond besproken in de oordeelsvormende vergadering van de raad, die vanaf 19.30 uur wordt gehouden in het gemeentehuis.

Uit de Steenbergse Courant