Afbeelding
dinsdag 8 maart 2016, 14:30

Verkeersveiligheid Burgemeester Van Loonstraat onder de loep

STEENBERGEN – Wethouder Cors Zijlmans is met bewoners van de Burgemeester Van Loonstraat in gesprek om te kijken in hoeverre de gemeente tegemoet kan komen aan hun wensen tot maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid. Die is er volgens veel bewoners allesbehalve op vooruit gegaan na de reconstructie van de doorgaande weg van en naar de A4.

Hun klachten richten zich vooral op hardrijders. De snelheidslimiet van 30 kilometer per uur wordt volgens de aanwonenden veelvuldig met voeten getreden. Metingen wijzen uit dat het ‘niet tegen valt’, aldus de wethouder, waarmee hij de kritiek vanuit de straat echter niet wil afdoen. Gisteren had hij naar eigen zeggen een goed gesprek met een aantal bewoners uit het ‘noordelijk deel’ van de Burgemeester Van Loonstraat. Afgelopen vrijdag trokken meerdere bewoners uit het ‘zuidelijk deel’ aan de bel in de Steenbergse Courant.

Schade

‘Het circuit van Assen is er niks bij’, stelden zij, in de hoop dat er snel politiecontroles zullen komen. Ook dringen zij aan op snelheidsremmende maatregelen, aangezien de rechte weg makkelijk uitnodigt tot het overschrijven van de maximum snelheid. De straat is wat hen betreft bovendien te smal, waardoor er aan de lopende band zijspiegels van geparkeerde auto’s sneuvelen en zich ook al de nodige blikschade heeft voorgedaan.

Uitwijken

De bewoners vrezen voor ernstige ongelukken, toch zeker als er in de zomer – naast de vrachtwagens – meer landbouwverkeer bij komt. Fietsers zouden de Burgemeester Van Loonstraat uit veiligheidsoverwegingen steeds vaker mijden, maar ook auto’s wijken in toenemende mate uit naar de Stadshillen en de Van Gaverenlaan, om in de Molenweg te geraken. Een verbod op vrachtverkeer dat niets te zoeken heeft in de Burgemeester Van Loonstraat, zouden de bewoners eveneens toejuichen.

‘Niet zomaar ongedaan maken’

,,Er is gelukkig ook begrip voor de situatie en voorafgaand aan de herinrichting, waren de meeste bewoners eigenlijk best enthousiast over de plannen,’’ stelt wethouder Zijlmans. ,,We hebben als gemeente veel geld gestoken in de reconstructie en kunnen die niet zomaar ongedaan maken, dat snappen de mensen ook wel. We gaan oplossingen waarmee we tegemoet kunnen komen aan de klachten zoals die nu leven.’’

Zijlmans wil nu eerst dat de beide bewonersgroepen elkaar opzoeken, zodat hij niet met aparte delegaties verder hoeft te praten. ,,Vervolgens verwacht ik over twee tot drie weken naar buiten te kunnen treden met wat we er aan willen gaan doen.’’

Uit de Steenbergse Courant